ENGLISH VERSION BELOW

VersaTel kondigt uitgifte aan van aandelen, converteerbare en High Yield obligaties

Amsterdam, 15 maart 2000 - VersaTel Telecom International N.V. een snelgroeiende en concurrerende aanbieder van spraak-, data- en Internet diensten in de Benelux en noordwest Duitsland, heeft vandaag bekend dat het een gecombineerde plaatsing doet van gewone aandelen, converteerbare en high yield debt securities ter waarde van EUR 1,1 miljard.

De voorgestelde financiering zal bestaan uit een gelijktijdige uitgifte van gewone aandelen, senior converteerbare obligaties en senior obligaties in een onderhandse plaatsing aan institutionele beleggers. De uitgifte van gewone aandelen zal naar verwachting een waarde vertegenwoordigen van ongeveer EUR 500 mln, waarvan ongeveer de helft van het aantal verkocht zal worden door bestaande aandeelhouders. VersaTel zal eveneens senior converteerbare obligaties uitgeven met een initiële nominale omvang van ongeveer EUR 300 mln. De senior converteerbare obligaties zullen boven pari worden afgelost en zullen voorafgaand aan de aflossingsdatum van de obligaties converteerbaar zijn in gewone aandelen VersaTel.

Ook zal VersaTel een uitgifte doen van senior obligaties met een initiële nominale omvang van ongeveer EUR 300 mln. De effecten zullen buiten de Verenigde Staten worden aangeboden in overeenstemming met Regulation S en in de Verenigde Staten in overeenstemming met uitzonderingen op de registratie vereisten van de US Securities Act van 1933. De bruto opbrengsten van deze gecombineerde uitgifte zullen naar verwachting EUR 850 mln bedragen en zullen worden gebruikt voor de uitbereiding van VersaTel's netwerk inclusief de versnelde implementatie van DSL, financiering van nieuwe initiatieven, inclusief in mobiel en Internet, en voor algemene doeleinden en acquisities.

De Roadshow die met deze gecombineerde uitgifte gepaard gaat zal beginnen op maandag 20 maart 2000. Een prospectus voor de gecombineerde uitgifte zal beschikbaar zijn zodra de betrokken beurzen hun goedkeuring hebben verleend. De gecombineerde uitgifte zal naar verwachting worden geprijsd gedurende de week die begint op 20 maart aanstaande. De gewone aandelen, de senior converteerbare obligaties en de senior obligaties zullen naar verwachting worden toegelaten tot de officiële markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges volgende week afhankelijk van goedkeuring van de prospectus voor de gecombineerde uitgifte door Amsterdam Exchanges.

De managers (begeleidende banken) behouden zich het recht voor om op elk moment voor de betaaldatum de aanbieding van aandelen en de uitgifte van de obligaties terug te trekken.

De manager (begeleidende bank), voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving, mogen transacties aangaan welke de koers van de aandelen stabiliseert, op een zelfde niveau houdt of anderzijds beïnvloedt, inclusief het aankopen van de aandelen om de marktprijs te stabiliseren en het aankopen van de aandelen om een (gedeelte van) short-positie in de aandelen te dekken.

Deze transacties kunnen op elk moment worden beëindigt maar zullen in ieder geval worden beëindigt 30 dagen na de betaaldatum.

De effecten die worden aangeboden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een van toepassing zijnde uitzondering op de registratie vereisten van een dergelijke wet.


- EINDE -

VersaTel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA) is een snelgroeiende, 'local access' netwerk operator, gevestigd in Amsterdam, die zich voornamelijk richt op de Benelux en noordwest Duitsland VersaTel opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 30.000 zakelijke klanten en 900 werknemers. VersaTel bouwt sinds medio 1998 aan een breedbandig netwerk dat gebruik zal maken van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven in de Benelux en de Duitse regio Noordrijn Westfalen, breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te kunnen bieden. VersaTel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via https://www.VersaTel.com.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van VersaTel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden.)

Deel: ' VersaTel kondigt uitgifte aan van aandelen en obligaties '
Lees ook