NPM Capital

VersaTel maakt de resultaten over 1999 bekend

Maakt overname bekend van een Netwerk Operator in Noord-Duitsland - Voortzetting en verdere uitbereiding van Internet, Data-Centric Focus en DSL

Financiële kerngegevens:

* In 1999 is de omzet met 226% gegroeid tot NLG 129,0 mln in vergelijking met een omzet van NLG 39,6 mln in 1998. De omzet in het vierde kwartaal van 1999 is met 30% gestegen in vergelijking met het derde kwartaal van 1999. Zonder VEW Telnet is de omzet met 20% gestegen in vergelijking met het derde kwartaal in 1999.
* De omzet uit data- en Internet diensten omvatte 36% van de totale omzet over het jaar 1999 en 47% voor het vierde kwartaal van 1999, wat een sterke groei is ten opzicht van het jaar 1998 toen nog 2% van de totale omzet uit data- en Internet diensten bestond.
* De omzet in België is met 112% gestegen tot NLG 4,6 mln in vergelijking met het derde kwartaal van 1999.
* On-net omzet vertegenwoordigde 50,2% van het vierde kwartaal 1999 en 43,7% van de totale omzet in het jaar 1999.
* De bruto marge als percentage van de omzet bedroeg 20% in het vierde kwartaal van 1999 en 22% voor het gehele jaar 1999.
* Het aantal zakelijke klanten groeide van ruim 20.000 in het derde kwartaal van 1999 naar ruim 30.000 aan het eind van het vierde kwartaal van 1999.

* VersaTel verkreeg circa EUR 1,4 miljard aan extra financiering via de kapitaalmarkt in 1999, inclusief EUR 0,8 miljard in aandelen en converteerbare obligaties gedurende het vierde kwartaal van 1999.
* VersaTel is sinds 21 februari 2000 opgenomen in de AEX Mid-Cap Index en de Optiebeurs van Amsterdam Exchanges is voornemens om zonder tegenbericht opties op het aandeel VersaTel in de notering te nemen op 21 maart 2000.

Operationele kerngegevens:

* De voltooiing van de eerste fase van het 'Overlay' Netwerk, bestaande uit twee STM-64 and twee STM-16 glasvezelringen van ongeveer 1,400 km waarmee nagenoeg 200,000 ondernemingen ontsloten kunnen worden.

* 175 gebouwen zijn aangesloten op het VersaTel netwerk, waarvan 97 gebouwen ten gevolge van de overname van VEW Telnet.
* Circa 1,700 km 'glasvezel ready duct' (8 ducts constructie) voor het Benelux 'Overlay' netwerk is voltooid.

* 13 bedrijvenparken zijn aangesloten en operationeel. 3 stadsringen met nog eens 15 bedrijvenparken en 10 stadsringen zijn momenteel onder constructie.

* 5 bedrijven zijn overgenomen, waaronder VEW Telnet, een toonaangevende alternatieve netwerk operator in Duitsland.
* De oprichting van Nederlands toonaangevende ISP Zon met op dit moment reeds meer dan 400.000 registraties.
* 19 PoP's aangesloten op het VersaTel netwerk welke 1.350 E-1's interconnectie capaciteit vertegenwoordigen.
Nieuwe Ontwikkelingen

* De overname van de Duitse netwerk operator KomTel die toegang biedt tot 1.078 km glasvezelnetwerk en NLG 67,6 mln omzet over het jaar 1999 toevoegt. Deze overname vergroot de potentieel bereikbare markt met 4,5 miljoen.

Amsterdam, 15 maart 2000 - VersaTel Telecom International N.V. een snelgroeiende en concurrerende aanbieder van spraak-, data- en Internet diensten in de Benelux en noordwest Duitsland, heeft vandaag record bedrijfs- en financiële resultaten bekend gemaakt die betrekking hebben op het vierde kwartaal van 1999 en de financiële en operationele resultaten over het volledige jaar 1999.

De omzet in het vierde kwartaal van 1999 bedroeg NLG 50,9 mln en NLG 129,0 mln voor het gehele jaar 1999. Dit is 30,4% hoger in vergelijking met de omzet in het derde kwartaal van 1999 (20,2% exclusief VEW Telnet) en 226,1% hoger dan in vergelijking met het jaar 1998. De omzet van VersaTel's Internet ondernemingen bedroeg NLG 4,1 mln in het vierde kwartaal 1999 en NLG 8,9 mln over het jaar 1999. Dit vertegenwoordigt een groei in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal van 1999 van 53%. In vergelijking tot 1998 groeide de omzet in 1999 met 896,2%. De omzet uit data- en Internet diensten is gestegen tot 46,6% van de totale omzet in het vierde kwartaal van 1999 in vergelijking met 41,9% in het derde kwartaal van 1999, wat de groei van VersaTel's Internet activiteiten onderstreept. In België steeg de omzet naar NLG 4,6 miljoen in het vierde kwartaal van 1999 en NLG 9.0 miljoen voor het gehele jaar 1999; een groei van 112 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 1999. Het totaal aantal klanten van VersaTel is toegenomen tot meer dan 30.000 aan het einde van het vierde kwartaal.

"1999 is een belangrijk jaar geweest voor de ontwikkeling van VersaTel als breedband operator in de 'Nieuwe Economie'. Door de strategische acquisities van data- en Internet netwerk operators, autonome groei genererende initiatieven als Zon en eigen product ontwikkeling, hebben we onszelf gevestigd als één van de belangrijkste e-commerce en Internet faciliterende operators in onze regio. We hebben een sterke 'local access' klantenbasis ontwikkeld en een kwalitatief hoogwaardig omzet platform voor verdere groei in de toekomst, aldus Gary Mesch, VersaTel's Chief Executive Officer.

In totaal bedroeg de on-net omzet voor VersaTel 44,4% van de totale omzet over het jaar 1999 en 52,1% van het vierde kwartaal van 1999 in vergelijking tot 2,3% in het jaar 1998 en 53,8% voor het derde kwartaal van 1999. Aan het eind van het jaar 1999 bedroeg het aantal klanten rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten 99 welke samen verantwoordelijk zijn voor een omzet van circa NLG 1,3 mln ten opzichte van NLG 0,6 mln in het derde kwartaal 1999.

De bruto marge van VersaTel over het vierde kwartaal van 1999 bedroeg 19,5%. Over het gehele jaar 1999 bedroeg de bruto marge 22%, een toename van 2,4 procent punten in vergelijking met het jaar 1998.

Zoals voorzien heeft VersaTel een erosie gezien in de bruto marge over het vierde kwartaal, wat voornamelijk te wijten is aan een stijging van de vaste kosten en tijdelijke gehuurde verbindingen. In Nederland en België heeft VersaTel opnieuw de interconnectie-capaciteit met KPN en Belgacom vergroot om de huidige en toekomstige groei te ondersteunen. VersaTel heeft eveneens klanten aangesloten met tijdelijke huurlijnen vooruitlopend op de aanleg van de geplande 'local access' uitbreidingen en het 'Overlay' Netwerk. Daarnaast houdt VersaTel vast aan tijdelijke huurovereenkomsten voor internationale verbindingen vooruitlopend op de levering van glasvezel uit handel en aankopen die al eerder zijn aangegaan.

De bruto marges op bellen van vast-naar-mobiel zijn gedaald ten gevolge van prijsdalingen terwijl de mobiele operators in Nederland hun (niet gereguleerde) 'wholesale interconnectie tarieven gelijk hebben gehouden. Nederlandse mobiele operators hebben ook call-blocking ingesteld om internationale lage kosten (refiling) alternatieven voor vast-naar-mobiele telefonie te voorkomen.

"Zoals ik al vaker heb aangegeven is VersaTel zeer begaan met de tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening, wat geresulteerd heeft in een toename van onze korte termijn vaste kosten resulterend in een erosie van de marge. Vooruitlopend op de voltooiing van VersaTel's 'Overlay' Netwerk en additionele 'local access' aansluitingen, hebben we prioriteit geplaatst bij het voorzien van hoge breedbandige connectiviteit voor onze klanten, inclusief korte termijn huurlijnen. Daarnaast, voor vast-naar-mobiel verkeer, hebben we besloten om kwaliteitsproblemen ontstaan door internationale 'refiling' tegen te gaan door duurdere 'wholesale' interconnectie capaciteit van Nederlandse mobiele operators aan te schaffen terwijl we ondertussen het probleem samen met deze operators en de 'regulator' proberen op te lossen. We zijn ervan overtuigd dat korte termijn kosten gerelateerd aan kwaliteit en connectiviteit een relatief lage prijs is voor de door ons gewenste lange termijn klantbinding en het ontwikkelen van snelle groei, hoge bandbreedte data en Internet markten," aldus Raj Raithatha, Chief Financial Officer van VersaTel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) in het vierde kwartaal van 1999 zijn NLG 63,5 mln oftewel 124,8% van de omzet in vergelijking met NLG 43,7 mln ofwel 112,0% van de omzet over het derde kwartaal van 1999. De toename in SG&A is voornamelijk te wijten aan de omvangrijke media campagne van Zon, en aan de multi-media advertentie campagne van VersaTel gedurende het vierde kwartaal. Exclusief Zon's SG&A kosten van NLG 14,1 mln, zijn de SG&A kosten NLG 49,3 mln oftewel 97,0% van de omzet, een relatieve verbetering in vergelijking met de gemaakte kosten over de voorgaande kwartalen van 1999. Eind 1999 bedroegen de SG&A kosten totaal NLG 182,5 mln oftewel 141,5% van de omzet. Exclusief Zon, bedroegen de SG&A kosten NLG 163,0 mln oftewel 126,4% van de omzet.

VersaTel's verlies voor rente, belasting en afschrijving (EBITDA) in het vierde kwartaal van 1999 bedroeg NLG 53,5 mln in vergelijking tot NLG 33,7 mln in het voorgaande kwartaal. Zonder Zon's SG&A kosten zou het EBITDA verlies NLG 39,4 mln zijn geweest. Voor het jaar 1999 bedroeg het EBITDA verlies NLG 154.1 mln (NLG 134,6 mln exclusief Zon's SG&A) in vergelijking tot NLG 53,5 mln over het jaar 1998.

VersaTel's netto resultaat in het vierde kwartaal van 1999 was NLG 168,4 mln negatief. Exclusief Zon's netto verlies en een 'non-cash charge' van NLG 52,2 mln ten gevolge van een boekhoudkundige aanpassing op het vreemde vermogen op de balans van VersaTel, veroorzaakt door een negatief wisselkoerseffect (gulden/US dollar) van 5,8% zou het netto verlies van VersaTel NLG 101,0 mln hebben bedragen. Voor het jaar 1999 bedroeg het netto verlies NLG 436,2 mln. Exclusief Zon's netto verlies en zonder het non-cash buitenlandse wisselkoerseffect zou het netto verlies voor 1999 NLG 314,5 mln zijn geweest.

VersaTel's investeringen in het vierde kwartaal van 1999 en het volledige jaar 1999 bedroegen respectievelijk NLG 229,2 mln en NLG 471,4 mln, inclusief NLG 88,4 mln voor de overgenomen IRU als onderdeel van de VEW Telnet overname. Het bedrijf had op 31 december 1999 NLG 2,3 miljard aan liquide middelen.

Gedurende deze maand zal VersaTel een 'Form 20-F' (jaarverslag) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten. Dit zal het laatste rapport zijn dat bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd wordt gebruikmakend van Nederlands guldens. Alle toekomstige rapporten die ondergebracht gaan worden bij de Securities en Exchange Commissie zullen in Euro's zijn. Het VersaTel netwerk

Op 14 februari 1999 maakte VersaTel de voltooiing van de eerste fase van haar glasvezel Overlay Network bekend; bestaande uit de Randstad, Limburg, Golden Triangle en Noord-Holland ringen. De voltooiing van deze eerste fase van het netwerk vertegenwoordigt ongeveer 1,400 km en ontsluit bijna 200.000 bedrijven in de dichtstbevolkte zakelijke regio in de Benelux.

De STM-64 Limburg ring heeft een lengte van ongeveer 650 km en verbindt de Nederlandse steden Breda, Eindhoven, Venlo, Heerlen, Den Bosch and Maastricht met de Belgische steden Luik, Hasselt, Leuven, Brussel en Antwerpen. De STM-16 Golden Triangle ring heeft een lengte van ongeveer 250 km en verbindt de drie belangrijkste steden in de Vlaamse regio van België: Antwerpen, Brussel en Gent. De STM-16 Noord-Holland ring is ongeveer 100 km lang en verbindt de Nederlandse steden Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.

De STM-64 Randstad en Limburg ring kunnen data en spraakverkeer transporteren met een snelheid van 10 Gbit/s, wat de snelste technologie die beschikbaar is en vertegenwoordigt een belangrijke oplossing voor de 'local access' bandbreedte schaarste in de Benelux. De STM-16 Noord-Holland en de Golden Triangle ringen verplaatsten data en spraakverkeer met een lijn snelheid van 2,5Gbit/s en deze zullen worden opgewaardeerd tot een STM-64 snelheid in de nabije toekomst.

In tegenstelling tot de meeste 'long-haul overlay' ringen, is VersaTel's 'Overlay' Netwerk ontworpen om rechtstreekse aansluitingen mogelijk te maken voor klanten, transmissie aansluitingen naar MDF sites voor DSL implementatie en aansluitingen naar 'local access' bedrijvenparken en stedenringen uitbreidingen, om breedbandige 'local access' verbindingen te optimaliseren.

Naast deze belangrijke voltooiing van de eerste fase van het 'Overlay' Netwerk, heeft VersaTel ook meer dan 80 gebouwen aangesloten op haar netwerk eind vorig jaar in vergelijking tot 30 rechtstreekse aansluitingen aan het einde van het derde kwartaal 1999. In het jaar 1998 waren er nog geen gebouwen rechtstreeks aangesloten. Inclusief de overname van het netwerk van VEW Telnet in Duitsland, heeft VersaTel meer dan 175 gebouwen aangesloten op haar netwerk eind 1999.

Business Development
In aanvulling op de ontwikkeling van ons regionale glasvezelnetwerk dat zal bijdragen aan de oplossing van het kritieke 'laatste kilometer probleem' voor bedrijven in de Benelux en de Duitse regio Noord Rijn Westfalen, heeft VersaTelstrategisch gebruik gemaakt van acquisities en interne business development projecten om haar activiteiten te evolueren van een 'facilities-based' wederverkoper van spraakverkeer naar een breedband 'local access' netwerk aanbieder met een compleet portfolio van breedband data en Internet producten.
Samenvoegen van Internet activiteiten
Op 3 maart 2000 maakte VersaTel bekend dat het haar Internet activiteiten heeft gebundeld in een aparte divisie. Tegelijkertijd is er een nieuw senior management team benoemd om leiding te geven aan deze activiteiten.

VersaTel's Internet dochterbedrijven, Zon, één van de bekendste en één van de grootste gratis ISP's in Nederland met meer dan 400.000 gebruikers; VuurWerk, de marktleider in Nederland op het gebied van webhosting voor de klein zakelijke markt met ruim 12.000 webhosting klanten en 35.000 domeinnaam registraties; CS Net, een toonaangevende business-to-business e-commerce aanbieder; en Itinera, een belangrijke regionale webhosting organisatie en ISP in België, zullen gegroepeerd worden in de nieuwe Internet divisie. Deze Internet divisie zal dienen als een groeiplatform voor VersaTel's bestaande Internet activiteiten en de toekomstige Internet mogelijkheden. Met het samenvoegen van deze verschillende activiteiten, streeft VersaTel ernaar om 'content', e-commerce en applicatieontwikkeling synergieeen te maximaliseren, om zo snel en efficiënt de Europese Internet mogelijkheden te kunnen kapitaliseren.

Om de verdere groei van de Internet divisie te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontplooien, heeft VersaTel vier zeer ervaren medewerkers aangetrokken met gezamenlijk meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Internet. Allen zijn afkomstig van UUNet, een dochteronderneming van MCI Worldcom. Het management team zal bestaan uit Chris Silk, voormalig European Divisional Vice President Sales, Marketing and Products voor de business development groep in Amsterdam; Mike Hannan, voormalig Chief Financial Officer van UUNet in Canada; Owen Geddes voorheen Director of Products voor de business development groep van UUNet in Groot-Brittannië en Jeremy Penston voorheen Director Business Development van UUNet in Europe.

24hours
Op 6 maart maakte VersaTel bekend dat het de eerste Nederlandstalige gratis portal voor de zakelijke markt, Internet service provider (ISP) en Application Service Provider (ASP), onder de merknaam '24hours' heeft gelanceerd.

24hours, gelanceerd in samenwerking met Elsevier Bedrijfsinformatie, een divisie van Reed Elsevier, richt zich op de snel groeiende zakelijke markt in Nederland. Elsevier Bedrijfsinformatie zal de portal-site van 24hours voorzien van exclusieve, unieke en kwalitatief hoogwaardige zakelijke inhoud. De informatie wordt geleverd door Fem/DeWeek, een van de toonaangevende financieel-economische magazines in Nederland.

De inhoud van de portal-site wordt verzorgd door Fem/DeWeek, Elsevier's toonaangevende Nederlandse financieel-economisch weekblad. Via Fem/DeWeek beschikt 24hours over een zeer ervaren redactieteam dat zich volledig met de informatievoorziening voor 24hours zal bezighouden. Het team zal zorgen voor kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en toegankelijke informatie gericht op de wensen van de zakelijke markt in Nederland. In samenwerking met dit team, zal 24hours de unieke informatie op de portal-site meerdere malen per dag verversen. In aanvulling hierop zal 24hours voor ISP diensten op korte termijn een scala aan ASP diensten aanbieden geschikt voor de Nederlandse zakelijke markt.

VersaPoint
Op 8 maart 2000 hebben VersaTel en NorthPoint Communications aangekondigd dat zij een nieuw bedrijf oprichten voor het leveren van Digital Subscriber Line (DSL) diensten op de Europese markt.
Het nieuwe bedrijf, VersaPoint, combineert NorthPoint's uitgebreide operationele ervaring op het gebied van DSL activiteiten met VersaTel's gevestigde breedband 'local access' netwerk, VersaTel's DSL activiteiten in de Benelux en Duitsland, en haar ervaring van de lokale markt en de regelgeving in Europa. VersaPoint heeft de intentie om de eerste pan-Europese 'wholesale' DSL service provider te worden en zal deze zomer met haar commerciële activiteiten starten. Dit zal uitgevoerd gaan worden door een ervaren management team en de basis wordt gelegd door een reeds aanwezige klantenbasis, het bestaande breedband netwerk faciliteiten en de middelen om snel uit te bereiden naar de belangrijkste markten in Europa. Via VersaPoint zullen Europese klanten 'wholesale' diensten kunnen afnemen met verbindingssnelheden die tot 25 keer sneller kunnen zijn dan de traditionele in-bel faciliteiten.

VersaPoint is van plan een hoge DSL dekkingsgraad te implementeren om op korte termijn een lijndekking van 50 procent te bereiken waarmee meer dan 2.000 wijkcentrales (co-locaties) in de Duitse en Nederlandse markten bereikt kunnen worden. VersaPoint zal gebruik gaan maken van VersaTel's 'local access' netwerk om snel en efficiënt toegang te verkrijgen tot de wijkcentrales (co-locaties) in Nederland, Duitsland en België (zodra de regelgeving het toelaat). Zodra andere markten in de Europese Unie worden geliberaliseerd, zal VersaPoint op dezelfde wijze ook daar een dichte lijndekking trachten te bereiken met als doel de grootste pan-Europese DSL netwerk aanbieder te worden met een lijndekking van ongeveer 80 procent in de belangrijkste Europese afzetgebieden.

VersaPoint zal gebruik gaan maken van VersaTel's netwerken in de Benelux en Duitsland, bestaande uit 3.600 km glasvezelkabel te samen met 36 operationele wijkcentrales in de Duitse markt (vertegenwoordigt 12 procent van VEW Telnet's markt) en 15 wijkcentrales in Nederland (vertegenwoordigt 10 procent van de Nederlandse markt).

Zowel VersaTel als NorthPoint zullen gezamenlijk een bijdrage leveren in het aanstellen van VersaPoint's senior management team. Michael Malaga, voorzitter van NorthPoint, oprichter en voormalig CEO van het bedrijf is benoemd als Chief Executive Officer van VersaPoint. NorthPoint en VersaTel zullen op gelijke voet VersaPoint's opstartkosten en initiële kapitaal benodigdheden dragen door gezamenlijk EUR 100 mln te investeren. Elk bedrijf zal een gelijke stemverhouding krijgen in de nieuw op te richten vennootschap. In aanvulling op de initiële investeringen heeft VersaPoint de intentie om op zoek te gaan naar additionele financiering via de open kapitaal markt.

VEW Telnet Overname
Op 20 december 1999, maakte VersaTel bekend dat het 100% van de aandelen van VEW Telnet, een volledige dochteronderneming van VEW ENERGIE AG heeft overgenomen met het exclusieve recht om gebruik te maken van het glasvezelnetwerk van VEW Telnet dat eigendom is van VEW ENERGIE AG. De overnameprijs bedroeg EUR 120 mln.
De overname betekent een belangrijke geografische uitbreiding voor VersaTel in de Duitse regio Noord Rijn Westfalen dat aangrenzend is aan VersaTel's breedbandige netwerk in de Benelux. De overname van VEW Telnet is een logische uitbreiding van VersaTel's strategische focus gezien de hoge bedrijfsdichtheid en gunstige demografische kenmerken in VEW Telnet's markt. Deze regio van Duitsland, Westphalia-Lippe vertegenwoordigd ongeveer 10% van de bevolking van Duitsland en heeft meer dan 240,000 potentiële zakelijke klanten.

De overname heeft VersaTel toegang gegeven tot circa 1.400 km glasvezelnetwerk, met voornamelijk 18 glasvezels per kabel. Het backbone netwerk bestaat uit een STM-16 ring met meer dan 160 SDH knooppunten/PoP locaties en zeven interconnectiepunten met Deutsche Telekom. Om de aanleg van 'local access' glasvezelverbindingen waarmee klanten rechtstreeks op het glasvezelnetwerk worden aangesloten te vergemakkelijken, heeft VersaTel het exclusieve recht vastgelegd om gebruik te maken van VEW ENERGIE AG's 'rights of way' voor de aanleg van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor heeft VersaTel additionele mogelijkheden tot de uitbreiding van haar glasvezelnetwerk en rechtstreekse klant aansluitingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Overname KomTel
VersaTel maakte vandaag bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, voor de aankoop van een meerderheidsbelang in KomTel, een toonaangevende alternatieve glasvezel operator in de regio's Sleeswijk Holstein en Hamburg in Noord-Duitsland van het elektriciteitsbedrijf Stadtwerke Flensburg GmbH en andere aandeelhouders.

De overname van KomTel versterkt VersaTel's constante focus op uitbereiding van haar netwerk en diensten in het westelijk deel van Duitsland. In aanvulling op VEW Telnet zal KomTel VersaTel's Duitse activiteiten verder ontwikkelen in een zeer bedrijfsdichte regio. Met meer dan 3.000 zakelijke klanten, 38.000 Internet klanten en 160 medewerkers is KomTel op dit moment een belangrijke alternatieve glasvezel netwerk operator in Sleeswijk Holstein en Hamburg. De regio's Sleeswijk Holstein en Hamburg in Duitsland hebben een bevolking van 4,5 miljoen met meer dan 150.000 potentiële zakelijke klanten. Voor het jaar 1999 heeft KomTel een omzet behaald van NLG 67,6 mln.

Als onderdeel van de overname verkrijgt VersaTel toegang tot 1.078 km glasvezelnetwerk met gemiddeld 32 glasvezels. Daarnaast is KomTel is actief in 27 wijkcentrales (MDF lokaties) en is gereed om een extra 39 wijkcentrales aan te sluiten op haar netwerk. KomTel heeft de intentie om in alle 66 wijkcentrales operationeel te zijn in de tweede helft van dit jaar.Voor meer informatie :

Mark Lazar
Vice President Investor Relations
VersaTel Telecom International NV
Tel: +31-20-750-1079
Mob: +31 654 28 71 28
E-mail: mark.lazar@versatel.nl

Anoeska van Leeuwen
Manager Public Relations
VersaTel Telecom International NV
Tel: +31-20-750-1322
E-mail: anoeska.vanleeuwen@versatel.nl


ASSETS
December 31, 1998 December 31, 1999
Current assets:
Cash and Cash equivalents NLG 583.570 NLG 2.315.724 $1.057.408 Accounts receivables, net 7.902 29.479 13.461
Inventories 1.083 4.470 2.041
Other current assets 12.909 94.353 43.084
Total current assets 605.464 2.444.026 1.115.994 Fixed Assets
Property, plant and equipment, net 38.608 512.790 234.151 Construction in progress 46.019 180.271 82.316
Total fixed assets 84.627 693.061 316.467
Capitalised finance cost 28.750 62.265 28.432
Other Non- current assets - 31.611 14.433
Goodwill 4.556 434.072 198.206
Total assets NLG 723.397 NLG 3.665.035 $1.673.532 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
December 31, 1998 December 31, 1999
Accounts payable and accrued liabilities NLG 68.745 NLG 351.008 $160.277
Unearned revenue - 5.198 2.374
Long-term debt:
Convertible notes - 662.873 302.682
Long-term liability 707 71.146 32.487
Senior Notes 688.018 1.456.053 664.864
Total long-term debt 688.725 2.190.072 1.000.033 Total liabilities 757.470 2.546.278 1.162.684
Minority Interests - - -
Stockholders equity:
Common stock, dfl 0.05 par value 1.949 3.961 1.809 Additional paid-in capital 51.112 1.638.720 748.274 Warrants 5.212 4.602 2.101
Accumulated deficit (92.346) (528.526) (241.336) Total stockholders' equity (34.073) 1.118.757 510.848 Total liabilities and stockholders' equity NLG 723.397 NLG 3.665.035 $1.673.532

- - -

Notes:

1. All financial data presented is in accordance with US GAAP
2. The financial data for the period ending December 31, 1998 and 1999 are audited

3. Cash and Cash equivalents include restricted cash
4. The December 31, 1999 Noon Buying Rate for the Dutch guilder was NLG 2.19 per US$ 1.00

5. The Company effected a 2 for 1 stock split per 13 April 1999; the share data above include this stock split

Terug naar Persbericht

Deel: ' VersaTel maakt de resultaten over 1999 bekend '
Lees ook