Versatel Telecom Industries NV

Versatel maakt de resultaten over het tweede kwartaal van 2001 bekend

Financiële kerngegevens:


* De bruto omzet in het tweede kwartaal van 2001 groeide met 47% naar EUR 69 mln vergeleken met een bruto omzet van EUR 47 mln in het tweede kwartaal van 2000. De bruto omzet in het tweede kwartaal van 2001 groeide 11% ten opzicht van de bruto omzet van EUR 62 mln in het eerste kwartaal van 2001.

* De bruto omzet uit onze Duitse activiteiten groeide tot EUR 20 mln, een sequentiële groei van 17% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2001, vergeleken met 9% sequentiële groei in het eerste kwartaal van 2001 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2000.

* De omzet uit data- en Internet diensten steeg tot 52% van de bruto omzet in het tweede kwartaal van 2001, vergeleken met 47% in het tweede kwartaal van 2000 en 48% in het eerste kwartaal van 2001.

* De rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten 'on-net' klanten vertegenwoordigden een omzet van EUR 38 mln in het tweede kwartaal van 2001 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2000 en het eerste kwartaal 2001 waarin de 'on-net' omzet respectievelijk EUR 20 mln en EUR 34 mln bedroeg.

* De brutomarge als percentage van de omzet bedroeg 35% in het tweede kwartaal van 2001, in vergelijking met 35% in het eerste kwartaal van 2001 en 29% in het tweede kwartaal van 2000.

* Het totaal aantal klanten groeide van ruim 62.000 aan het einde van het eerste kwartaal in 2001 naar ruim 67.000 aan het eind van het tweede kwartaal 2001.
Operationele kerngegevens:


* 292 bedrijfsgebouwen werden in het tweede kwartaal van 2001 rechtstreeks aangesloten op het Versatel netwerk in de Benelux wat het totaal nu op 1.543 brengt.

* Er werden in het tweede kwartaal van 2001 630 xDSL klanten in Nederland aangesloten wat het totaal in Nederland brengt op 1140 en 673 xDSL en ISDN klanten in Duitsland wat het totaal in Duitsland op 6.113 brengt.

* 50 bedrijvenparkringen, 28 stadsringen en 69 'near overlay sections' zijn aan het eind van het tweede kwartaal 2001 voltooid. Het aantal kilometers 'local access' verbindingen bedraagt nu 1.137 km in de Benelux en 663 km in Duitsland.
Recente ontwikkelingen:


* Het contract met Achmea werd ondertekend voor de levering van spraak-, data en Internet diensten gebruikmakend van een op IP gebaseerd Virtual Private Network (IP VPN). Het driejarige contract behelst 32 klantlocaties met een totaal van meer dan 600 Mbps aan bandbreedte dat geleverd zal worden.
Amsterdam, 7 augustus 2001 - Versatel Telecom International N.V. heeft vandaag haar bedrijfs- en financiële resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van 2001.

De bruto omzet in het tweede kwartaal van 2001 bedroeg EUR 68,5 mln, dit is 11,0% hoger in vergelijking met de bruto omzet in het eerste kwartaal van 2001 en 47,3% hoger in vergelijking met het tweede kwartaal in 2000 toen de bruto omzet EUR 46,5 mln bedroeg. Versatel heeft de omzet van een in financiële moeilijkheden verkerende 'voice reseller' niet geboekt vanwege de onwaarschijnlijk geachte kans op betaling van geleverde diensten. Inclusief deze dubieus geachte omzet zou Versatel's bruto omzet EUR 69,8 mln zijn geweest, een groei van 13,1% vergeleken met het eerste kwartaal van 2001 en 50,1% vergeleken met het tweede kwartaal van 2000.

In Duitsland steeg de bruto omzet tot EUR 19,9 mln in het tweede kwartaal van 2001, een sequentiële groei van 17,1%, vergeleken met EUR 17,0 mln in het eerste kwartaal van 2001 toen de bruto omzet sequentieel steeg met 9,0% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2000. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de on-net omzet uit ISDN en xDSL technologieën, welke 23,2% sequentieel groeide tot EUR 6,9 mln gedurende het tweede kwartaal van 2001 vergeleken met EUR 5,6 mln in het eerste kwartaal van 2001 toen de on-net omzet groeide tot 27,5% sequentieel ten opzichte van het vierde kwartaal 2000.

Om standaard boekhoudkundige principes na te leven van de 'Emerging Issues Task Force (EITF) 99-19' genaamd "Reporting revenue gross as principal versus net as an agent", zullen we vanaf heden onze omzet van onze premium inbel-diensten in de KomTel regio boeken op een netto basis in plaats van de eerder gerapporteerde bruto getallen. Voorheen ontving Versatel omzet per minuut van Deutsche Telekom (DTAG) om vervolgens een gedeelte van de omzet door te spelen aan een lokale content provider. De totale betaling van DTAG werd als omzet geboekt en het gedeelte dat aan de content provider werd betaald werd geboekt als kosten van verkochte diensten. Onder de nieuwe boekhoudkundige behandeling, zal Versatel de omzet op een netto basis boeken om zo het gedeelte van de omzet dat niet aan de content provider wordt betaald weer te geven. De hieruit resulterende bruto marge voor deze premium diensten (ook wel bekendstaand als de 0900-diensten) zal 100% zijn. Versatel zal in 2001 doorgaan met het rapporteren van zowel de bruto als de netto omzet in de kwartaalberichten zodat de cijfers eenvoudig te vergelijken zijn.

De invloed van deze boekhoudkundige behandeling op netto basis betekent een reductie van KomTel's omzet van EUR 5,5 mln, EUR 4,0 mln en EUR 4,0 mln over respectievelijk het tweede kwartaal van 2001, het eerste kwartaal van 2001 en het tweede kwartaal van 2000. Echter, deze boekhoudkundige verandering heeft geen impact op de absolute waardes van onze bruto marges, EBITDA of netto verlies. Alle referenties naar omzet en percentages van omzet in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op bruto getallen tenzij anders vermeld.

In totaal bedroeg de on-net omzet voor Versatel EUR 37,9 mln over het tweede kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 34,1 mln in het eerste kwartaal van 2001 en EUR 19,5 mln in het tweede kwartaal van 2000. Deze groei is voornamelijk gerelateerd aan de toegenomen aansluiting van on-net glasvezel- en xDSL zakelijke klanten.

De bruto marge van Versatel over het tweede kwartaal van 2001 bedroeg 34,6%, vergeleken met 28,9% in dezelfde periode in 2000 en 34,9% in het eerste kwartaal van 2001. De bruto marge voor het tweede kwartaal zou 36,3% geweest zijn, exclusief de EUR 1,2 mln netwerk kosten van de in financiële moeilijkheden verkerende 'voice reseller' welke kosten genomen zijn zonder de hiermee corresponderende omzet. De verbetering in de brutomarge is voornamelijk het resultaat van de groei van het aantal rechtstreeks op ons netwerk aangesloten klanten en door de voortgaande migratie van vaste netwerk kosten naar ons eigen netwerk.

"Versatel's tweede kwartaal resultaten laten een voortgezette groei naar winstgevendheid zien wat geleid wordt door de verdere expansie van onze glasvezel business en de 120% groei in DSL aansluitingen in Nederland. De groei van onze 'on-net' omzet is een direct resultaat van onze vermogen om zowel glasvezel- als DSL-klanten snel en kostenefficiënt aan te sluiten. De resultaten werden negatief beïnvloed door een in financiële problemen verkerende 'voice reseller', wat onze sterke bruto marge maskeert," aldus Raj Raithatha, Chief Executive Officer van Versatel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) gecorrigeerd voor non-cash aandelenoptie compensatie kosten in het tweede kwartaal van 2001 namen zowel in procentuele als in absolute zin af tot EUR 43,0 mln ofwel 62,7% van de omzet, vergeleken met EUR 44,8 mln ofwel 72,6% van de omzet in het eerste kwartaal van 2001 en EUR 53,0 mln ofwel 113,9% in het tweede kwartaal van 2000. De afname in zowel procentuele als absolute zin van de SG&A kosten voor het derde opeenvolgende kwartaal is toe te schrijven aan voortgezette kostenrationalisatie in alle business units doordat Versatel zich blijft richten op haar kern 'on-net' business. Versatel heeft ook een non-cash aandelenoptie kostenpost genomen van EUR 1,2 mln in het tweede kwartaal van 2001, vergeleken met EUR 2,5 mln in het eerste kwartaal van 2001 en EUR 0,0 in het tweede kwartaal van 2000.

Versatel's verlies voor rente, belasting, afschrijvingen en wisselkoersverschillen (adjusted EBITDA), exclusief de non-cash aandelenoptie kostenpost, bedroeg EUR 19,3 mln in het tweede kwartaal van 2001, in vergelijking met een verlies van EUR 23,3 mln in het voorgaande kwartaal en EUR 39,6 mln in het tweede kwartaal van 2000.

Phillipe Santin, Chief Financial Officer van Versatel verklaarde: "Ik ben verheugd aan te kunnen tonen dat ons 'adjusted' EBITDA verlies voor het derde opeenvolgende kwartaal is afgenomen in zowel absolute als procentuele zin. In de huidige ongunstige marktsituatie hebben we over twee aspecten van onze business direct controle weten te houden, namelijk SG&A en onze gerichte omzet mix welke beide rechtstreeks terug te zien zijn in ons verbeterde EBITDA verlies. Ons sales team zal dan ook blijven focussen op kwalitatief hoogwaardige 'on-net' omzet om onze blootstelling aan de lagere marges 'voice reseller' business terug te brengen."

Versatel's netto verlies in het tweede kwartaal van 2001 bedroeg EUR 108,1 mln (EUR 83,9 mln exclusief een EUR 24,2 mln non-cash kostenpost voor de fluctuatie in de Euro/Dollar wisselkoers die heeft geleid tot een translatieresultaat van de Dollarschuld op Versatel's balans), vergeleken met EUR 131,2 mln in het eerste kwartaal van 2001 en EUR 90,1 mln in het tweede kwartaal van 2000.

Versatel's investeringen in het tweede kwartaal van 2001 bedroegen EUR 87,6 mln. In totaal verbruikte Versatel in het tweede kwartaal van 2001 EUR 120,0 mln aan liquide middelen, een afname ten opzichte van het eerste kwartaal van 2001 waarin EUR 130,2 mln werd verbruikt. Versatel had op 30 juni 2001 EUR 1,0 miljard aan liquide middelen. Versatel is ervan overtuigd dat het hiermee in ieder geval voldoende financiële middelen heeft tot begin 2004.

Gedurende deze maand zal Versatel een 'Form 6-K (kwartaalrapportage) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten.

Versatel Duitsland

KomTel, gevestigd in Noord-Duitsland, bleef een sterke groei laten zien in het tweede kwartaal van 2001, met een bruto omzet die groeide tot EUR 13,8 mln van EUR 11,1 mln in het eerste kwartaal van 2001, een groei van 24,6%. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de uitrol van op ISDN en xDSL gebaseerde diensten, inclusief een gebundeld ISDN spraak- en 'dedicated' Internet toegang product over xDSL voor bedrijven en de particuliere markt. Versatel Deutschland (het voormalige VEW Telnet in de Dortmund regio) liet eveneens een aanhoudende omzetgroei zien in het tweede kwartaal van dit jaar. De omzet voor Versatel Deutschland in het tweede kwartaal groeide naar EUR 6,1 mln van EUR 5,9 mln in het eerste kwartaal van 2001, een groei van 3,2%.

De heer Raithatha verklaarde, "Voor het tweede opeenvolgende kwartaal is de 'on-net' omzet in Duitsland gegroeid met ruim 20%. KomTel blijft aantonen dat ze een sterke kwartaalgroei kan realiseren en haar positie als de toonaangevende alternatieve telecommunicatie aanbieder in de Schleswig-Holstein regio ten volle benut. Versatel Deutschland blijft de omzetmix verbeteren van voorheen voornamelijk uit de 'voice reselling' naar een gebundelde productmix van kwalitatief hoogwaardigere 'on-net' spraak-, data- en Internetdiensten. We zijn op dit moment bezig met een versterking van de samenwerking tussen KomTel en Versatel Deutschland, om de business verder te rationaliseren en synergieën in Duitsland te benutten."

Het Versatel Netwerk

Versatel zette de sterke groei in 'local access' glasvezelactiviteiten voort door in het tweede kwartaal 2001 292 nieuwe gebouwen via haar eigen glasvezel direct op het Versatel netwerk aan te sluiten, vergeleken met 272 gebouwen in het eerste kwartaal van 2001.

Aan het eind van het tweede kwartaal 2001 heeft Versatel 108 wijkcentrales (CO's) in Nederland en 294 in Duitsland uitgebouwd. Van deze centrales zijn er 85 operationeel in Nederland en 202 in Duitsland. Via deze CO's kon Versatel 630 DSL-lijnen in Nederland en 673 DSL- en ISDN business-lijnen in Duitsland aansluiten, waardoor het totaal aantal lijnen in Nederland op 1.140 komt en in Duitsland op 6.113.

Versatel's 'local access' uitbreidingen groeiden gedurende het tweede kwartaal uit tot een totaal van 50 bedrijvenparkringen, 28 stadsringen en 69 'near overlay sections'. Eind juni 2001 had Versatel ongeveer 1.137 kilometer 'local access' netwerk in de Benelux en 663 kilometer in Duitsland, wat het totaal voor Versatel brengt op 1.800 kilometer.

Aad Beekhuis, Chief Operations Officer verklaarde: "Het tweede kwartaal was een mijlpaal voor Versatel Nederland omdat het aantal geleverde DSL-lijnen groeide met 124% tot een totaal van 1.140 lijnen. We hebben nog steeds de meest uitgebreide wijkcentrale dekking van alle alternatieve aanbieders in Nederland. We zijn van plan in de herfst een geïntegreerd product voor spraak- en internettoegang te introduceren evenals een LAN-verbindingsproduct vergelijkbaar met ons Duitse productaanbod, gebruikmakend van de ADSL technologie, waardoor we in staat zullen zijn onze verkoopcijfers te blijven verbeteren en onze glasvezelactiviteiten verder uit te breiden."

Nieuwe financiële verwachtingen 2001

Als gevolg van de onduidelijkheid op de 'wholesale' en 'indirect voice' markt voor de resterende helft van 2001, geven we de volgende nieuwe financiële verwachtingen voor de rest van 2001. Hoewel we onze omzetverwachting naar beneden bijstellen, zien we momenteel geen aanleiding om de vorige EBITDA-verwachting voor 2001 wezenlijk aan te passen, gezien het toenemende percentage van kwalitatief hoogwaardige on-net omzet en voortdurende rationalisatie van onze kostenbasis. De volgende verklaringen zijn gebaseerd op Versatel's huidige verwachtingen. Deze verwachtingen zijn toekomstgericht en werkelijke resultaten kunnen hier aanzienlijk van afwijken.


( Versatel verwacht de bruto omzet voor 2001 te groeien met tussen de 54 en 60 procent vergeleken met de bruto omzet voor 2000 van EUR 181,5 miljoen in plaats van de eerdere verwachting van tussen de 66 en 71 procent.
( Versatel verwacht dat het brutomarge percentage voor 2001 zal uitkomen tussen de 36 en 38 procent, onveranderd ten opzichte van de eerdere verwachting.
( Versatel verwacht de uitgaven voor SG&A (gecorrigeerd voor non-cash aandelenoptie kosten) voor 2001 te verminderen met 18 tot 22 procent, vergeleken met het 2000 kostenniveau van EUR 206,4 miljoen (gecorrigeerd voor non-cash aandelenoptie kosten van EUR 7,0 miljoen), in plaats van de eerdere verwachting van een afname van 13 tot 17 procent.
( Versatel verwacht dat de investeringen voor 2001 verminderen met 41 tot 46 procent vergeleken met het investeringsniveau van EUR 466.9 miljoen in 2000, in plaats van de eerdere verwachting van een afname van 41 tot 52 procent.

De heer Raithatha, verklaarde: "Voor het derde opeenvolgende kwartaal heeft Versatel bewezen het vermogen te hebben om onze brutomarges te verbeteren en om onze kostenbasis te beheersen op onze weg naar EBITDA 'breakeven'. De introductie van de DSL technologie als medium om gebundelde spraak- en Internettoegang diensten aan te bieden in de herfst van 2001 onderstreept Versatel's belofte om onze klanten de meest geavanceerde telecommunicatieproducten te leveren. Dat gezegd hebbende, het regelgevend kader en de PTT leveringsrisico's blijven de komende achttien maanden bestaan, ook al is er de laatste zes maanden vooruitgang geboekt. We blijven vertrouwen houden in de marktbeginselen van onze kern 'local access' activiteiten, hoewel het ons op korte termijn ontbreekt aan zicht op de kwalitatief mindere wholesale spraakmarkt en de voor ons minder belangrijke 'indirect voice' markt en daarom hebben we onze financiële verwachtingen voor 2001 bijgesteld. Desalniettemin zijn we erin geslaagd om onze kostenbasis te controleren om de nieuwe marktomstandigheden te weerspiegelen en we geloven dat we ons operationele financieringstekort hebben verminderd tot onder EUR 100 miljoen met voldoende kapitaal tot in 2004."


- EINDE -

Versatel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA) is een snelgroeiende, 'local access' netwerk operator, gevestigd in Amsterdam, die zich voornamelijk richt op Nederland, België en noordwest Duitsland. Versatel, opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 67.000 zakelijke klanten en 1.550 werknemers. Versatel heeft een breedbandig netwerk dat gebruikmaakt van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via http://www.versatel.nl.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Versatel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden, inclusief Versatel's jaarverslag op Form 20F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2000.)

Deel: ' Versatel resultaten tweede kwartaal 2001 '
Lees ook