Ingezonden persbericht

Beste lezer,

Vandaag is "Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid." verschenen.

ISBN: 90 377 0076 4
364 paginas, prijs EUR 34,50

Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onze website: http://www.scp.nl/boeken/titels/2002-5/nl/metainfo.htm

In discussies over het Nederland van nu wordt veelvuldig gerept over 'sociale cohesie', 'maatschappelijke integratie', 'leefbaarheid' en 'veiligheid'. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar deze fenomenen en de resultaten daarvan in deze publicatie bijeengebracht. Uit de resultaten is een aantal ontwikkelingen te herleiden dat zich heeft voorgedaan in zowel de samenleving als geheel als - op lager niveau - de directe leefomgeving. Een belangrijke conclusie is: veiligheid en veiligheidsbeleving hangen sterk samen met aspecten van sociale cohesie en integratie.

Deel: ' Verschijning Boek 2002-5, Zekere banden '
Lees ook