Ingezonden persbericht

Beste lezer,

Vandaag is "Zelfbepaalde zekerheden.
Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten." verschenen.
ISBN: 90 377 0088 8
122 paginas, prijs EUR 12,50

Hieronder volgt een beknopte samenvatting.

De Nederlandse sociale zekerheid biedt tot nog toe weinig ruimte voor individuele keuzes. Wil de moderne, welvarende burger zijn zekerheid meer zelf bepalen? En zal hij ook gebruik maken van nieuwe keuzemogelijkheden? Dit zijn de centrale vragen van deze verkennende studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
De resultaten zijn van belang voor het tot
nu toe vooral in 'Haagse kringen' gevoerde debat over zaken als het levensloopperspectief, de invoering van spaarelementen in de sociale zekerheid en het cappuccinomodel. Het onderzoek is verricht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wilt u meer weten,
raadpleeg onze website: http://www.scp.nl/boeken/titels/2002-7/nl/metainfo.htm

Dit was een bericht van de attenderingsservice van de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. U wordt bij elke nieuwe publicatie geattendeerd op het verschijnen ervan. Wilt u in het vervolg niet meer geattendeerd worden, dan kunt u zichzelf afmelden op onze website (http://www.scp.nl/abonneer/abonneer.htm)


---
Nb. De robot die deze berichten verzendt begrijpt geen replies.

Aan/afmelding van deze lijst kan alleen via de website: WWW.SCP.NL Idem bestellingen kunnen alleen via de website gedaan worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verschijning Boek 2002-7 Zelfbepaalde zekerheden '
Lees ook