Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 3 oktober 2005

Bij uitgeverij SWP verschijnt het boek

Een groep apart? Jongerenwerk en etniciteit
NIZW Jeugd, auteur: Hellen Kooijman

Aandacht voor allochtone jongeren
Allochtone jongeren maken een steeds groter deel uit van onze samenleving. In de grote steden vormen zij een meerderheid van de cliënten van het jongerenwerk. Na `9/11' en de moord op Theo van Gogh is er in de samenleving extra aandacht voor allochtone jongeren. Zien jongerenwerkers dat er verharding is opgetreden in de verhouding tussen allochtone en autochtone jongeren? Ervaren jongerenwerkers dat moslimjongeren in toenemende mate gevoelig zijn voor `radicalisering'? Hoe denken jongerenwerkers over het werk met allochtone jongeren? Zet je Turken bij Turken, of kies je in het jongerenwerk voor een interculturele benadering? En wat verwacht de samenleving van het jongerenwerk? Al deze vragen komen aan bod in de publicatie Een groep apart? Jongerenwerk en etniciteit van NIZW Jeugd.

Brugfunctie
Door de jaren heen zijn allochtone jongens en meiden een steeds groter deel gaan uitmaken van de doelgroep van het jongerenwerk. Toch is er maar weinig bekend over de manieren waarop het jongerenwerk het beste met deze groep kan omgaan. Her en der zijn inititatieven of projecten gestart maar uitgangspunten en gevolgde aanpak lopen sterk uiteen. Wel lijkt de onderliggende intentie dezelfde, namelijk het vervullen van een brugfunctie tussen de leefwereld van allochtone jongeren en de (overwegend blanke) Nederlandse samenleving. Hoe dat in de praktijk gedaan wordt en wat mogelijk de beste aanpak is, daarover gaat Een groep apart?.

Eerlijk
Een groep apart? is een weergave van interviews met jongerenwerkers, die in hun werk met allochtone jongeren worden geconfronteerd met verontrustende actualiteiten in de media. Op een open en eerlijke wijze vertellen ze over jongerenwerk met allochtone jongeren. De onderwerpen die daarbij aan bod komen variëren van recruteringspogingen voor de jihad, verharding, discriminatie, Lonsdale-jongeren tot de voors en tegens van intercultureel werken en de succesverhalen. Deze publicatie is bedoeld voor jongerenwerkers, hun bazen, hun collega's bij de jeugdzorg, de politie, het onderwijs en natuurlijk de politiek.

De auteur
Hellen Kooijman is freelance journaliste en heeft al menige publicatie op haar naam staan over het jongerenwerk. Zij heeft onder meer gewerkt in opdracht van 0|25, vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugdbeleid.

Een groep apart? Jongerenwerk en etniciteit - ISBN 90 8560 027 8 (Uitgeverij SWP / NIZW Jeugd), prijs: 9,70.

Noot voor de Redactie:
Recensie-exemplaren kunnen aangevraagd worden bij uitgeverij SWP * Postbus 257 * 1000 AG * Amsterdam * T. 020-330 72 00 * F. 020-330 80 40 * E. swp@swpbook.com

www.swpbook.com


---- --

Deel: ' Verschijning boek Een groep apart? Jongerenwerk en etniciteit '


Lees ook