Ministerie van VWS

Verslag 49ste regionaal comité who-europa

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO/IZ/2003804

12 oktober 1999

Met genoegen bied ik u hierbij aan het verslag van het 49ste Regionaal Comité van WHO Europa, dat van 13 tot en met 17 september jl. te Florence heeft plaatsgevonden.

Voor een samenvatting van de vergadering van het Regionaal Comité verwijs ik u naar pagina 1. Daarna volgt een uitgebreid verslag op hoofdpunten.
In de bijlagen zijn achtereenvolgens opgenomen: alle 11 tijdens het Regionaal Comité aangenomen resoluties (bijlage 1); de volledige tekst van de speech van de Directeur-Generaal van de WHO, Dr Gro Harlem Brundtland (bijlage 2); en tot slot de definitieve agenda van het 49ste Regionaal Comité (bijlage 3).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Verslag 49ste regionaal comité WHO-Europa '
Lees ook