Ministerie van VWS

Verslag 52ste World Health Assembly

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 AE Den Haag

DBO/IZ/991480

1 juli 1999

Mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking heb ik het genoegen u hierbij aan te bieden het verslag van de 52ste World Health Assembly (WHA), die van 17 tot en met 25 mei jl. te Genève heeft plaatsgevonden.

Voor een samenvatting van de WHA verwijs ik u naar pagina 1. Daarna volgt een uitgebreid verslag op hoofdpunten.

In de bijlagen zijn achtereenvolgens opgenomen: alle 21 tijdens de WHA aangenomen resoluties (bijlage 1); de volledige tekst van de speech van de nieuwe Directeur-Generaal van de WHO, Dr Gro Harlem Brundtland (bijlage 2); de complete speech van de Nobelprijswinnaar voor Economie 1998, de Indiase Dr Amartya Sen (bijlage 3); het WHO-verslag van de voor het eerst dit jaar gehouden ministeriële ronde-tafel discussies (bijlage 4); en tot slot de definitieve agenda van de 52ste WHA (bijlage 5).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Verslag 52ste World Health Assembly '
Lees ook