Gemeente Amersfoort


s 3 februari 1999

Arenadiscussie: brainstormen over verkeersbeleid tot 2010

"Argumenten moeten doorslag geven"

Van een kabelbaan boven de Stadsring tot verbetering van het openbaar vervoer; allerlei ideeën passeerden de revue vorige week tijdens een Arenadiscussie over het verkeersbeleid. Vertegenwoordigers van stedelijke belangengroepen zaten rond de tafel om verder te praten over de evaluatie van het Verkeers- en Vervoersplan en om de deskundigen bouwstenen aan te reiken voor het beleid in de toekomst. Omringd door politici en ambtenaren bleken de diverse belangenbehartigers elkaar redelijk te kunnen vinden. "We komen er samen uit", luidde de conclusie van verkeerswethouder Marcel Fränzel na afloop.

"Geef degene die het scenario moet schrijven voor het Amersfoorts verkeersbeleid tot 2010 bagage om dat te doen. Wat moet erin komen te staan en waarop moet worden gelet? Dat was de opgave voor de discussie die er overigens heel vriendelijk aan toe ging. Van tevoren waren de belangengroeperingen op pad gestuurd met een camera om de verkeersknelpunten van de stad vast te leggen. Aan de hand van het fotomateriaal lichtten zij hun standpunten en de mogelijke oplossingen toe. "Zorg voor een goede doorstroming in de binnenste wegenring met goede ringen daar omheen", opperde de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort. "Denk niet alleen aan de autoroutes", zei fietsersbond ENFB "ook voor fietsers moet het veilig en eenvoudig blijven om ergens te komen". De politie waarschuwde voor oplossingen die niet te handhaven zijn en waarbij verkeersdeelnemers dingen gaan doen die niet door de beugel kunnen; zoals tegen het verkeer inrijden omdat men anders niet weet hoe op de plaats van bestemming te komen. Dit sloot naadloos aan bij de opinie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat pleitte voor veiliger en dus overzichtelijker verkeersoplossingen. "In tegenstelling tot wat er elders in het land gebeurt, stijgt in Amersfoort het aantal verkeersslachtoffers nog steeds". Overigens deed VVN een oproep aan de politiek om bij eventuele verbreding of versmalling van de Stadsring, verkeersargumenten de hoofdrol te laten spelen en dit niet te zien als politiek verlies of gewin. Milieudefensie pleitte ervoor het verkeer zo te laten doorstromen dat er zo min mogelijk hoeft te worden omgereden en verzocht de ondernemers toch oog te houden voor de bereikbaarheid van het centrum. "We hebben de neiging plannen te maken voor huizen en kantoren en gaan daarna pas kijken naar de bereikbaarheid. We moeten niet vergeten dat de middenstand alleen kan draaien als mensen er ook kunnen komen. Dat was de Seniorenraad uit het hart gegrepen. Zij pleitten er ook voor om kleine busjes te laten rijden zodat mensen die slecht ter been zijn ook even van het stadhuis naar de Kamp kunnen en omgekeerd. Verder opperde Milieudefensie het idee van een kabelbaan boven de Stadsring: wie in de binnenstad moet zijn zou zich dan met een gondel kunnen verplaatsen door de lucht.

De politiek kreeg pas later de kans haar zegje te doen. Ronald Vis (Groenlinks) vindt dat hoe dan ook de doelstellingen van het VVP overeind moeten blijven en dat de argumenten zorgvuldig moeten worden gewogen. Theo Haasdijk (GPV/RPF/SGP) pleitte ervoor zorgvuldig om te gaan met alle standpunten. Mirjam Barendrecht (D66) stelde voor om na te gaan welke bedrijven werken met flexibele werktijden en welke dat nog kunnen gaan doen, zodat niet iedereen tegelijkertijd "op dat kleine stukje asfalt hoeft te zijn".

"We zijn fors in gesprek met elkaar", concludeerde verkeerswethouder Marcel Fränzel nadat ook omstanders uit de zaal hun stem hadden laten horen. "Ik ben blij dat iedereen wil meedenken en even zo blij dat ook ondernemers hun steentje daaraan willen bijdragen. We kunnen er de komende tijd aan gaan werken om deze vergezichten en toekomstdromen in beeld te krijgen".

Hoe verder?
Projectleider Ed Graumans maakt aan de hand van wat werd geopperd zes scenario's die allemaal een bepaalde uitvoering vragen in het kader van het Verkeers- en Vervoersplan. De scenario's worden als ze zijn vastgesteld door burgemeester en wethouders, opnieuw voorgelegd aan de belanghebbenden. Uiteindelijk leidt dit tot een geactualiseerde versie van het VVP.

Deel: ' Verslag Arenadiscussie verkeersbeleid Amersfoort '
Lees ook