Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Bijeenkomst van de EVP politieke stichtingen

Boekarest, 16-17 mei 2002

Op 16-17 mei, 2002 kwam een aantal politieke stichtingen van de EVP samen met de heer van Velzen bijeen in Boekarest om te praten over hoe zij de Christen-Democratische partij in Roemenië, de PNTCD, kunnen ondersteunen. Tijdens deze bijeenkomst benadrukten de aanwezige stichtingen hun steun voor de PNTCD en hun president, de heer Victor Ciorbea. Tevens benadrukten zij hun respect voor de heer Ciorbea voor de manier waarop hij het hervormingsproces van de PNTCD-partij in gang heeft gezet.

De EVP heeft de heer Ciorbea altijd gesteund als de leider van de PNTCD ten tijde van interne machtsstrijd binnen de PNTCD-partij. De reden waarom de EVP-partij nog steeds de heer Ciorbea steunt is te danken aan zijn smetteloze reputatie als Roemeens politicus en zijn moed en initiatieven om de rol van de oppositie in Roemenië te versterken en de nodige hervormingen van de PNTCD te implementeren.

Tijdens de PNTCD bijeenkomst in Boekarest werd besloten dat de politieke stichtingen van de EVP bereid zijn het hervormingsproces van de PNTCD te ondersteunen.

Projecten die tot doel hebben:

* Het imago van de PNTCD te verbeteren en het profiel van de PNTCD verbreden

* Het creëeren van meer openheid, eenheid en samenwerking met andere Christen- Democratische krachten van onbetwiste reputatie in Roemenië

* De betrokkenheid en deelname van de PNTCD jongerenorganisaties OTPNTCD en TUNTCD in het hervormingsproces van de PNTCD te vergroten

* Het benadrukken van het belang van de versterking van de PNTCD op regionaal en lokaal niveau

zullen in principe door de politieke stichtingen van de EVP gesteund worden.

De politieke stichtingen van de EVP hebben verder besloten een toezichthoudende raad op te zetten in Boekarest die sturing moet geven aan de PNTCD in het ontwikkelen van haar strategische plannen volgens de hierboven vermelde prioriteiten. Het is duidelijk gemaakt dat deze door de PNTCD te ontwikkelen strategische plannen duidelijke doelen en deadlines moeten bevatten over de manier warop de PNTCD verwacht deze doelen te bereiken. De EVP en de politieke stichtingen hebben er vertrouwen in dat de heer Ciorbea en de PNTCD zullen slagen in het maken van de benodigde hervormingen en verheugt zich op het voortzetten van hun samenwerking.

Deel: ' Verslag bijeenkomst van de EVP politieke stichtingen '
Lees ook