Consumentenbond

Vissen achter het (inter)net? Succes

8 november 1999

Op zaterdag 6 november organiseerde de Consumentenbond het eerste Bondscongres 'Vissen achter het (inter)net?'. De belangstelling voor het congres in het internetcentrum MediaPlaza was zeer groot. Meer dan 150 personen, waaronder Bondsraadsleden en leden van de Consumentenbond volgden de debatten over Veilig Kopen Op Internet (dr. E. Plooij-van Gorsel - Europarlement VVD, dr. M. Wagenaar - tweede-kamer PvdA, J. Dekker - Shop.nl, drs. F. van Dorst - DMSA en drs. W. Koole - Consumentenbond) en Digitale Tweedeling (M. Andela-Baur -SeniorWeb, Drs. J. Lintsen, ministerie BZK, G. Roethof - ISOC, ir. P. Smits - KPN, drs. W. van Velzen - EPN en drs. F. Cohen - Consumentenbond) .

Conclusies debat Veilig kopen op internet:
1 Fatsoen en je houden aan spelregels vinden alle deelnemers belangrijk. Ondernemers willen een vertrouwensrelatie met de klant.

2 De Consumentenbond verweet de VVD de consument op Europees niveau al lang bestaande rechten te willen ontnemen. Het in je eigen land naar de rechter kunnen stappen is al tientallen jaren bestaand recht in de EU.
3 PvdA en VVD verschillen van mening over wetgeving op internet. De VVD kiest voor het midden- en kleinbedrijf: de wetgeving van het land van de aanbiedende ondernemer moet gelden. De PvdA is het eens met de Consumentenbond dat het land van de consument voorop moet staan.
4 De DMSA kondigde aan dat er een internationaal initiatief van direct marketeers komt om ongewenste e-mail reclame en spam tegen te gaan. Maar tegelijkertijd wees de DMSA wetgeving af.

5 De PvdA wees erop dat de overheid als aanbesteder hoge eisen kan stellen aan de leveranciers op internet, ook qua spelregels.

6 De Consumentenbond kondigde aan dat hij bereid is met de ondernemers na te denken over alternatieve geschillenbeslechting op Europees niveau mits het principe van het land van de consument wordt geaccepteerd. Veel geschillen zullen immers een kleine omvang hebben. Dan is naar de rechter stappen veel te kostbaar.

Conclusies Digitale Tweedeling:
1 Er is een tweedeling, hoewel de werkelijkheid complexer is;

2 Zowel kosten, kennis/vaardigheden als de wil spelen een rol. Het niet willen moet gerespecteerd worden, maar aan achterstand in kosten en kennis/vaardigheden kunnen we wat doen;

3 De tweedeling is niet wenselijk: het recht op toegang van iedereen moeten we garanderen;
4 Overheid en bedrijfsleven moeten meer ambities hebben: kijk naar het beste buitenland, niet alleen naar de top tien. Voorbeeld onderwijs: in Engeland één nieuwe computer per negen leerlingen; in Nederland een tweedehandsje per twintig.
5 Bijstandsuitkering moet omhoog met f 1000,- per jaar voor internetkosten;
6 Financiële maatregelen ter stimulering: goedkopere huiswerkcomputer en KPN spreekt bereidheid uit deze goedkoop te koppelen aan telefoonnet;
7 Fixed rate voor lokaal bellen helpt internet stimuleren; KPN kondigt aan dat die er voor ISDN zal komen voor het einde van het jaar; KPN voorspelt het einde van de telefoontik voor internet;

8 Basisvoorziening voor ouderen creëren t.a.v. kennis;

9 Stimulering internet door EZ van 40 miljoen per jaar moet naar Sociale Zaken onder het motto: stimuleer de vraag, niet het aanbod.

Zie ook de speciale website over de campagne 'De Digitale Consument': www.dedigitaleconsument.nl en het artikel in het Algemeen Dagblad: 'Internet vergroot kloof'.

Deel: ' Verslag Consumentenbond Congres Vissen achter 't (inter)net? '
Lees ook