Johannes Wier Stichting

Archief: Demonstratie GATS
Datum: 13 maart 2003

Recht op gezondheidszorg

Donderdag 13 maart 2003 was een onofficiële Open Dag bij het Ministerie van Economische Zaken tegen de ongecontroleerde invloed van de GATS op het dagelijks leven. Deze Open Dag was georganiseerd door een consortium van Nederlandse organisaties (zoals Milieudefensie, XminY, Wemos en ABVAKABO/FNV) in reactie op de GATS-onderhandelingen die op dit moment door de Nederlandse regering worden gevoerd.

Het GATS-verdrag staat voor General Agreement on Trade in Services. Het is een in 1995 binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gesloten verdrag om handel in diensten vrij te maken; inclusief diensten die nu door de overheid worden verzorgd, zoals de gezondheidszorg.

Genoemde organisaties zijn ondermeer bezorgd dat delen van de publieke gezondheidssector onder het GATS-verdrag wordt geplaatst. Eind maart maakt de overheid de resultaten van de onderhandelingen bekend.

Niet alleen in Nederland zijn de gevolgen van de privatisering van overheidsdiensten groot, maar zeker de zorgsector in ontwikkelingslanden wordt door het GATS-verdrag onbetaalbaar en ontoegankelijk voor de bevolking. In Kenia bijvoorbeeld, is de ziektekostenverzekering in handen van buitenlandse ondernemingen. Zij weigeren, afgezien van de hoge premies, chronisch zieken -zoals hiv/aids-patiënten - op te nemen. Commerciële ziekenhuizen sturen patiënten naar huis die geen geld hebben voor verdere behandeling, artsen en verpleegkundigen vertrekken het liefst naar het Westen.

Wemos vraagt om een moratorium in de huidige WTO-besluitvorming over GATS totdat:
1. een helder antwoord is gegeven op de vraag of gezondheidszorg wel of niet onder het GATS-verdrag valt
2. een publiek debat is gevoerd over welke diensten worden opgesteld 3. de effecten van liberalisering voor het recht op gezondheid in ontwikkelingslanden zijn onderzocht
4. ten minste de basisrechten zijn gegarandeerd in het GATS-akkoord

Meer informatie: www.wemos.nl of www.gats.nl

Deel: ' Verslag Demonstratie GATS bij Ministerie EZ '
Lees ook