Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Deskundigenbijeenkomst ADHD bij volwassenen

ADHD is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd (prevalentie 3-5%). De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit wordt gekenmerkt door problemen met de aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit, die voor het zevende jaar beginnen.

In veel gevallen is er sprake van een erfelijke overdracht van ADHD symptomen. Hoewel heel lang werd aangenomen dat de kinderen over deze stoornis heen zouden groeien, staat het fenomeen ADHD bij volwassenen in toenemende mate in de schijnwerpers. De klachten kunnen persisteren en voorlopige schattingen melden dat dit voorkomt in ongeveer de helft van de gevallen. Bij veel volwassenen met ADHD is de stoornis moeilijk te herkennen door het ontbreken van uitgekristalliseerde criteria en door verwevenheid met andere stoornissen. Al gedurende de jeugd komt er bij 40-60% van de ADHD-kinderen co-morbiditeit voor in de vorm van depressie, angststoornissen en antisociaal gedrag. Bij volwassenen kan er sprake zijn van een verwevenheid van ADHD met antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline, overmatig alcohol- en druggebruik, depressie, angststoornis en bipolaire stoornis. In de afgelopen jaren is de sterke indruk ontstaan dat ADHD bij volwassenen in Nederland wordt ondergediagnostiseerd. Bij het PC Joris zijn enkele honderden volwassenen gediagnostiseerd voor een ADHD-stoornis, elders slechts enkelen. De verhalen van wel gediagnostiseerde volwassenen getuigen van een lange, onbevredigende behandelgeschiedenis voor de meest uiteenlopende kwalen, waarbij het uitblijvende resultaat en de verschillende labels die de patiënt opgeplakt krijgt, leiden tot beschadiging van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de cliënt.

Gemiddeld bleken de tot op heden wel juist gediagnostiseerde cliënten een behandelgeschiedenis te hebben van 12 jaar, zonder dat ze hiermee hun problemen op hadden kunnen lossen.

Belangrijke vragen die uit het voorgaande oprijzen zijn:
* Hoe kunnen we het signaleren en herkennen van ADHD in de praktijk verbeteren?

* Wat moet er veranderd worden in de praktijk om een kwalitatief goede behandeling van ADHD voor volwassenen mogelijk te maken?
* Wat is er nodig om de toegankelijkheid van die behandeling te optimaliseren?

* Welk onderzoek is hiertoe nodig en wat zijn er al voor intitiatieven?

* Welke andere praktijkgerichte acties zijn gewenst?

Er is slechts in beperkte mate zicht op onderzoeksresultaten en andere activiteiten op grond waarvan deze vragen te beantwoorden zijn. Dit is de directe aanleiding voor het organiseren van een deskundigenbijeenkomst over ADHD bij volwassenen, waarin o.a. over de bovenstaande thema's gesproken kan worden. Deze meeting zal plaatsvinden op vrijdagochtend 10 september en heeft een besloten karakter. Doel van deze bijeenkomst is een inventarisatie van kennishiaten en specifieke lacunes in de zorgpraktijk bij de behandeling van ADHD. Op grond hiervan kan dan het intiatief genomen worden tot onderzoek ter verbetering van de behandelpraktijk en tot mogelijk andere initiatieven ter verbetering van bestaande behandelingen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de ADHD-Stichting.

Anne Eland/Ineke Kok/Marianne Donker (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Verslag deskundigenbijeenkomst ADHD bij volwassenen '
Lees ook