Nieuwsflits 03/99

De Drugs Informatielijn in 1998

Drie jaar na de opening is de Drugs Informatielijn nog steeds populair. In 1998 werd de lijn circa 30.000 maal gebeld. Ook de drugsinformatie op de website (www.trimbos.nl ) voldoet aan een behoefte: vorig jaar werden deze pagina’s bijna 47.000 maal geraadpleegd, ruim twee maal zoveel als in het jaar daarvoor. Ruim de helft van de bellers kiest voor een gesprek met een medewerker (56%), anderen maken gebruik van het voice response systeem om informatie over middelen of adressen te krijgen of om een folder te bestellen. Vorig jaar werden circa 36.500 folders besteld, 4.000 meer dan in 1997. Het bestellen van folders en beluisteren van informatie blijft 24 uur per dag mogelijk. De meeste gesprekken worden gevoerd met jongeren tot 21 jaar. Van alle vragen over middelen gaan 14% over hasj en wiet, 6% over XTC, 6% over cocaïne en 4% over speed. Bijna de helft van de bellers (46%) vraagt informatie voor een werkstuk of scriptie voor school of opleiding. Een op de zeven telefoontjes (14%) betreft vragen over het eigen gebruik. Men wil dan meer weten over de werking en risico’s van de verschillende middelen. Andere groepen bellers zijn beroepskrachten (11%) en ouders (8%). Er bellen meer vrouwen (61%) dan mannen. Van de ouders belt in 86% van de gevallen de moeder.

Anco de Jong (030) 297 11 00

Nieuwsflits 03/99
03|99 Nummer 3, maart 1999

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction


Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Zoekwoorden:

Deel: ' Verslag Drugs Informatielijn in 1998 '
Lees ook