Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Conferentie 'Stay in Touch'

Van 15 tot en met 17 september vond in Maastricht de door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ Nederland en het NIZW georganiseerde conferentie 'Stay in Touch' plaats. Opvallend was dat de sprekers tijdens deze conferentie voornamelijk relativerende geluiden lieten horen. Sprekend namens minister Borst deelde Rob Smeets, hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg, mede dat goed nieuws zelden nieuws is: we horen nooit dat het met 85% van de Nederlandse jeugd goed gaat. Voorts vindt hij dat de kwaliteit van het internationale debat over drugs steeds beter wordt: meer gebaseerd op feiten en minder op ideologieën. Ten slotte stelde hij vast dat het gedrag van jongeren in Europa met betrekking tot drugs nauwelijks door het drugbeleid van de verschillende landen wordt beïnvloed.

Nog relativerender was de keynote speaker professor Hurrelman, die in niet mis te verstane bewoordingen het drugprobleem relativeerde. Hij haalde onderzoek aan naar gezondheidsrisico's van de verschillende verslavende middelen en stelde dat de risico's van alcohol en tabak groter zijn dan die van cannabis en amfetamine. Hij pleitte voor een herdefiniëring van het onderscheid tussen legale en illegale drugs.

Sprekend namens de Franse drugtsarina Mme N. Maestracci, die helaas evenals mevr. Borst verhinderd was, gaf Mme F. Moyen uitleg over het nieuwe Franse driejarenplan inzake drugs waarvan de kernzin was: "La France rejoins l'Europe, certainement les Pays Bas", waarmee zij kenbaar maakte dat het Franse drugbeleid ingrijpend gaat veranderen. Meer informatie is te vinden op: www.ggznederland.nl/stayintouch/index

Erik Fromberg (06) 510 84 443

14|99 Nummer 14, september 1999

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Verslag drugsconferentie 'Stay in Touch' '
Lees ook