Raad van de Europese Unie

2252. Raad - VERVOER Press Release: Brussels (28-03-2000) - Press: 87 - Nr: 7348/00


7348/00 (Presse 87)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :


2252e zitting van de Raad

- VERVOER -

Brussel, 28 maart 2000

Voorzitter :

de heer Jorge COELHO

Minister van Infrastructuur van de

Portugese Republiek

INHOUD

DEELNEMERS


*

BESPROKEN PUNTEN

HORIZONTALE VRAAGSTUKKEN


-

GALILEO *

LUCHTVERVOER


-

LUCHTVERVOER EN MILIEU - CONCLUSIES *


-

OPRICHTING VAN EEN EUROPESE AUTORITEIT VOOR DE VEILIGHEID VAN DE

LUCHTVAART (EASA) *


-

RECHTEN VAN DE PASSAGIERS IN HET LUCHTVERVOER *


-

HUSHKITS - CONCLUSIES *

INLANDTRANSPORT


-

INTEROPERABILITEIT VAN HET CONVENTIONELE SPOORWEGSYSTEEM *


-

VERKEERSVEILIGHEID *

ZEEVERVOER


-

VEILIGHEID TER ZEE *

DIVERSEN


-

Eén Europees luchtruim *

-

Zeevervoer, de korte vaart *

-

Het overvliegen van Siberië *

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

VERVOER


-

Ondertekening van de overeenkomsten inzake transitogoederenvervoer over de weg met Bulgarije en Hongarije houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer *

-

Veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen *
-

Spoorwegpakket * *

Deel: ' Verslag Europese Raad - Vervoer 28-03-2000 '
Lees ook