Openbaar Ministerie

Den Haag, 12 februari 2003

Verslag gijzeling in rechtszaal

Voorlopig resultaat onderzoek Rijksrecherche naar beëindiging gijzeling officier van justitie in Paleis

Vooraf
Na de beëindiging van de gijzeling op woensdag 29 januari 2003 van een officier van justitie in het Paleis van Justitie te Arnhem waarbij de gijzelnemer werd gedood en de officier van justitie gewond raakte, is door de Hoofdofficier van justitie te Arnhem een
Rijksrechercheonderzoek gelast.

Eén deel van dat onderzoek richt zich op de vraag hoe de gijzelnemer in het bezit van een wapen kon komen. Dat deel van het onderzoek is nog in volle gang; er worden op dit moment geen mededelingen over gedaan.

Een ander deel van het onderzoek heeft zich gericht op de gijzeling zelf en de beëindiging ervan. Van de voorlopige resultaten van dit gedeelte wordt in dit persbericht verslag gedaan.

De aanvang van de gijzeling
Terwijl de gijzelnemer, begeleid door twee parketwachten, de rechtszaal binnenliep, greep hij één van de parketwachten van achteren vast en zette hem een wapen op het hoofd. Met zijn andere hand pakte hij vervolgens diens dienstwapen.
Vervolgens heeft de gijzelnemer de officier van justitie met het vuurwapen van de parketwacht bedreigd. De overige in de rechtszaal aanwezige mensen zagen ondertussen kans de zaal te verlaten.

Over de gang van zaken totdat het arrestatieteam (AT) heeft ingegrepen, wordt slechts vermeld dat de gijzelnemer diverse malen telefonisch contact heeft gehad met de onderhandelaars van de politie. De onderhandelaars werden geregisseerd vanuit het beleidscentrum.

Nadat het AT ter plaatse zijn posities had ingenomen, is door de Hoofdofficier van Justitie toestemming gegeven voor het betreden van de rechtszaal in het geval er in die zaal geschoten zou worden.

De beëindiging van de gijzeling
Op enig moment klonk er in de rechtszaal een schot. Op het moment dat het schot klonk, is het AT de rechtszaal binnen gegaan en heeft daar de officier van justitie op een stoel aangetroffen met de gijzelnemer vlak daarachter. De gijzelnemer heeft de officier van justitie uit de stoel omhoog getrokken en meteen hierop heeft de gijzelnemer twee keer geschoten richting de leden van het AT. Deze schoten hebben geen doel getroffen, vermoedelijk omdat de officier van justitie de arm van de gijzelnemer heeft weggeduwd.
De situatie was zodanig levensbedreigend (voor zowel de officier van justitie als de leden van het AT) dat de leden van het AT het vuur hebben geopend. Zij hebben in totaal 11 maal geschoten waarbij zij de gijzelnemer in 7 keer getroffen hebben. Eén van de kogels van het AT heeft (ook) de officier van justitie in diens schouder geraakt. Nadat de situatie onder controle was, hebben leden van het AT zich ontfermd over de officier van justitie, aan wie zij eerste hulp hebben verleend, en over de gijzelnemer, welke inmiddels bleek te zijn overleden.
Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden waarom het schot is afgegaan. Het zou kunnen zijn dat dit per ongeluk is gebeurd, maar zekerheid hierover is niet meer te verkrijgen. De gijzelnemer heeft het wapen van de parketwacht gedurende de gehele gijzelingsactie in de z.g. "single action" stand gehad, waardoor de benodigde trekkerdruk minimaal is en er dus heel gemakkelijk een schot af kan gaan. Dit schot heeft de gegijzelde officier van justitie in elk geval niet geraakt.

Onderzoek door de Rijksrecherche
Meteen na het schietincident heeft de Hoofdofficier van justitie een onderzoek door de Rijksrecherche gelast.
De Rijksrecherche heeft alle betrokkenen gehoord en de technische recherche is onder leiding van de Rijksrecherche begonnen met een uitgebreid sporenonderzoek. Het deel van het onderzoek dat zich richt op de gijzeling zelf en de beëindiging ervan is nu goeddeels afgerond.

Het voorlopig oordeel van het Openbaar Ministerie Het voorlopig oordeel van de Hoofdofficier van justitie is, dat de leden van het AT, gezien de acute noodweersituatie die was ontstaan, onder zeer moeilijke omstandigheden rechtmatig en zeer professioneel hebben opgetreden. De gijzelnemer en de gegijzelde officier van justitie stonden 'vast aan elkaar' en stonden ook niet stil. Het oordeel is voorlopig omdat een klein deel van de resultaten van het onderzoek door de Rijksrecherche nog op papier moet worden gezet en een aantal uitslagen van het onderzoek door de technische recherche nog moet worden afgewacht.

De toestand van het slachtoffer
Meteen na het schietincident is de officier van justitie naar het ziekenhuis vervoerd alwaar hij een aantal dagen op de afdeling 'intensive care' heeft verbleven. De officier van justitie is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn medische toestand is bevredigend te noemen.

Arnhem, 12 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Verslag gijzeling in rechtszaal Arnhem '
Lees ook