NU'91


NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging

Verslag ICP-bijeenkomst regio Zuid-Holland

Jammer genoeg kon niet iedereen aanwezig zijn op de ICP-bijeenkomst van 8 december jl. in Vlaardingen. Daarom volgt hier een kort verslag. PR-medewerker Xandra de Bode gaf diverse tips hoe je contacten kunt leggen en onderhouden met de media. Zij benadrukte het belang van het feit dat de ICP'er zich bekendmaakt bij collega's en de directie van de instelling. "Laat op diverse bijeenkomsten (bijv. recepties) je gezicht zien. Plaats artikeltjes in het huisorgaan en benut de binnenkant van de deur van de kleedkamers voor het opplakken van nieuwsbrieven en NUfo's van NU'91." Marjolein van Dijk (ex-districtsbeleidsmedewerker) vertelde over haar ervaringen als ICP'er binnen een psychiatrische instelling. Samen met nog twee andere ICP'ers organiseerde zij bijeenkomsten en had zij een voortrekkersrol bij de CAO-acties. Marjolein benadrukte dat het handig is om contacten te leggen met de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad binnen je instelling.

Na de pauze kreeg Hans van de Moosdijk (voorzitter Landelijke Werkgroep Ondernemingsraden) het woord. Hij vertelde dat er een tweetal handboeken door NU'91 zijn ontwikkeld over de CAO-Ziekenhuiswezen en de CAO-Thuiszorg m.b.t. de positie van de Ondernemingsraden (ook in relatie met de WOR). Deze handboeken zijn binnenkort op te vragen bij het kantoor in Utrecht (in de volgende NUfo worden de verschijningsdata vermeld). Een ander onderwerp dat de revue passeerde was de FLEX-wet die 1 januari 1999 van kracht wordt. Deze wet zal vanaf volgend jaar de rechtspositie van de uitzend- en invalkrachten verbeteren, het zal de nodige consequenties hebben binnen de diverse instellingen. Volgend jaar wordt er beslist weer een ICP-bijeenkomst georganiseerd. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande willen reageren, bel dan met Thed Dissel, tel. 070-3097792, e-mail Thed_Dissel@Compuserve.com.

Deel: ' Verslag ICP-bijeenkomst NU'91 regio Zuid-Holland '
Lees ook