Gemeente Borsele


Jeugddebat 1999

Op woensdag 6 oktober j.l. was het zover: het was tijd voor het Jeugddebat 1999! In het gemeentehuis was het `s middags en `s avonds dan ook een drukte van belang. Eerst kwamen de basisschoolleerlingen aan de beurt en daarna mochten de jongeren vanaf
12 jaar hun stem laten horen. Tijdens het jeugddebat gingen de jeugd en de jongeren in discussie met het gemeentebestuur. Hierbij was het in ieder geval duidelijk dat ze graag serieus genomen willen worden! En dit is dan ook precies het doel van het jeugddebat: het laten meedenken van jongeren aan het gemeentebeleid. Jeugdparticpatie, met een moeilijk woord.

Jeugd
`s Middags was de beurt aan de leerlingen van de basisscholen. Zij kregen de mogelijkheid om samen met het gemeentebestuur te praten over dat wat zij belangrijk vinden in de gemeente. Tijdens het debat gaf de jeugd te kennen dat zij heel graag een skatebaan zou willen hebben. En dit was niet zomaar een idee, de kinderen hadden zelfs tekeningen gemaakt hoe zo'n skatebaan er nu precies uit zou moeten zien. Ook werd aandacht gevraagd voor gevaarlijke situaties in het verkeer.

Jongeren
`s Avonds waren de jongeren vanaf 12 jaar aan het woord. Zij lieten duidelijk weten dat ze graag serieus genomen willen worden. Ook vroegen ze aandacht voor een JOP (jongerenontmoetingsplek) in het eigen dorp. Die wens stond hoog op de agenda van veel jongeren die aanwezig waren. Er is al een aantal JOP's in de gemeente gerealiseerd, maar de jongeren maakten duidelijk dat er naar hun zin toch nog te weinig hangplekken waren. Ook de skatebaan bleek populair bij de jongeren.

Werkgroep
Het jeugddebat heeft uiteindelijk geleid tot een concrete afspraak. Deze afspraak is om met de deelnemers aan het jeugddebat, degenen die met het gemeentebestuur daadwerkelijk om de tafel zaten, plus de aanwezige raadsleden en ambtenaren een werkgroep op te starten. In deze werkgroep worden de voorstellen die op het jeugddebat naar voren zijn gekomen verder uitgewerkt. Zo krijgt het Jeugddebat 1999 een belangrijk vervolg, en wordt de jeugd ook daadwerkelijk betrokken bij gemeentezaken.

Elke twee jaar jeugddebat
Het jeugddebat is voor de tweede keer gehouden. De gemeente Borsele wil dit elke twee jaar herhalen, om zo de jeugd te blijven betrekken bij de gemeente.

Deel: ' Verslag Jeugddebat 1999 Borsele '
Lees ook