Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Verslag over de ontwikkelingen in de de WTO/Doha ontwikkelings agenda

Op 29 mei vond er een bijeenkomst plaats in het Europees Parlement over de gevolgen van de "Doha Development (ontwikkeling) Agenda" (DDA) voor de textiel- en kleding industrie en voor ontwikkeling. De bijeenkomst werd voorgezeten door Concepcio Ferrer, Lid van het Europees Parlement, en de Directeur-Generaal van het Directoraat Generaal inzake handel in de Europese Commissie, Peter Carl, kwam verslag doen van de vorderingen. De voortgang die gemaakt is in de DDA is beperkt. Eén van de verplichtingen voortvloeiend uit de Doha Declaratie is dat de ontwikkelde landen hun importen afkomstig uit de Minst Ontwikkelde Landen moeten liberaliseren. De Europese Unie heeft aan deze verplichting al ruimschoots voldaan met het "alles behalve wapens" initiatief zoals vorig jaar gelanceerd door de Eurocommissaris voor Handel, Pascal Lamy.

Eén van de grootste problemen in de onderhandelingen voor de textiel- en kledingindustrie is die van martkttoegang. Van belang hierbij is de wetgeving inzake tarifaire barrières (tarieven op im-en exporten) , non-tarifaire barrières (bijvoorbeeld quota) en anti-dumping maatregelen (het voorkomen van praktijken dat landen hun produkten beneden de kostprijs op markten gaan aabieden). Op het gebied van anti-dumping wetgeving verwacht de Europese Unie geen problemen, aangezien haar wetgeving al conform de huidige voorstellen hieromtrent is.

Wat betreft de wetgeving inzake tarieven: De EU heeft een relatief hoge tariefstructuur in de textiel-en kledingsector, maar heeft verder geen tariefpieken. Sommige ontwikkelingslanden zoals India hebben hoge tarieven in deze sectoren en proberen dan ook de onderhandelingen op dit gebied te vertragen om deze tarieven zo lang mogelijk in stand te kunnen houden. Echter, de EU heeft zich tot doel gesteld in de DDA de tarieven in deze sectoren omlaag te brengen. Het argument dat het in stand houden van tarieven een vorm van ontwikkelingshulp is aan deze landen, mag volgens de EU niet gebruikt worden om de instandhouding van de tarieven te rechtvaardigen. Een probleem van geheel andere aard is het feit dat de Verenigde Staten momenteel erg druk bezig is met het laten goedkeuren van de zogenaamde "Trade Promotion Authority" (TPA) in het Congres en daardoor zich niet actief bezighoudt met de ontwikkelingen binnen de Wereld Handelsorganisatie (WTO) en de Doha onderhandelingen. Verwacht wordt dat zodra de TPA door het Congres is, de VS weer een actieve rol op zich zal nemen in het onderhandelingsproces en er meer voortgang zal
plaatsvinden.

Deel: ' Verslag over de ontwikkelingen in de de WTO/Doha ontwikkelings agenda '
Lees ook