26872000.005 verslag wijz. van de sanctiewet 1977 Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 11:4 RTF


26872 Wijziging van de Sanctiewet 1977 en van de In- en uitvoerwet tot vereenvoudiging van de implementatie van internationale verplichtingen

Nr. 5 Verslag

Vastgesteld 17 december 1999

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 1) en voor Economische Zaken 2), belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, hebben geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

De commissies achten hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

De Boer

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Biesheuvel

De griffier voor dit verslag,

Hommes

1) Samenstelling:

Leden

Blaauw (VVD)

Weisglas (VVD)

Van den Berg (SGP)

Ter Veer (D66)

Van Middelkoop (GPV)

Apostolou (PvdA)

Hillen (CDA)

Valk (PvdA)

Verhagen (CDA), ondervoorzitter

Hessing (VVD)

Van Ardenne-van der Hoeven (CDA)

Hoekema (D66)

Marijnissen (SP)

M.B. Vos (GL)

Dijksma (PvdA)

Van den Doel (VVD)

Koenders (PvdA)

De Boer (PvdA), voorzitter

Van der Knaap (CDA)

Van Ross-van Dorp (CDA)

Karimi (GL)

Bussemaker (PvdA)

Timmermans (PvdA)

Remak (VVD)

Wilders (VVD)

Plv. leden

Dijkstal (VVD)

Van Baalen (VVD)

De Graaf (D66)

Van 't Riet (D66)

Rouvoet (RPF)

Belinfante (PvdA)

Visser-van Doorn (CDA)

Zijlstra (PvdA)

Eurlings (CDA)

Cherribi (VVD)

De Haan (CDA)

Scheltema-de Nie (D66)

Van Bommel (SP)

Harrewijn (GL)

Gortzak (PvdA)

Snijder -Hazelhoff (VVD)

Albayrak (PvdA)

Van Oven (PvdA)

Van den Akker (CDA)

Leers (CDA)

Rosenmöller (GL)

Duivesteijn (PvdA)

Feenstra (PvdA)

Patijn (VVD)

Balemans (VVD)

1) Samenstelling:

Leden

Blaauw (VVD)

Biesheuvel (CDA), voorzitter

Witteveen-Hevinga (PvdA)

Leers (CDA)

Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter

Rabbae (GL)

Hessing (VVD)

Giskes (D66)

Marijnissen (SP)

Crone (PvdA)

Van Dijke (RPF)

M.B. Vos (GL)

Van Zuijlen (PvdA)

Augusteijn-Esser (D66)

Hofstra (VVD)

Van Walsem (D66)

Wagenaar (PvdA)

Stroeken (CDA)

De Boer (PvdA)

Van den Akker (CDA)

Geluk (VVD)

Verburg (CDA)

Bos (PvdA)

Blok (VVD)

Hindriks (PvdA)

Plv. leden

Snijder-Hazelhoff (VVD)

Atsma (CDA)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Wijn (CDA)

Klein Molekamp (VVD)

Vendrik (GL)

Kamp (VVD)

Van den Berg (SGP)

Poppe (SP)

Kuijper (PvdA)

Van Middelkoop (GPV)

Van der Steenhoven (GL)

Schoenmakers (PvdA)

Bakker (D66)

Van Baalen (VVD)

Schimmel (D66)

Herrebrugh (PvdA)

Van der Hoeven (CDA)

Smits (PvdA)

De Haan (CDA)

Van Beek (VVD)

Schreijer-Pierik (CDA)

Koenders (PvdA)

Udo (VVD)

Hamer (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag overleg Wijziging van de Sanctiewet 1977 '
Lees ook