Vakcentrum Levensmiddelen

10 - 10 - 2001
Presentatie onderzoek naar winkelcriminaliteit

Op dinsdag 9 oktober 2001 tijdens de jubileumbijeenkomst Criminaliteit & Veiligheid in Six Flags Holland in Biddinghuizen presenteerde Herman H. van der Geest, voorzitter Vakcentrum Levensmiddelen, de conclusies van het rapport 'Winkelcriminaliteit in beeld'.

Uit het onderzoek onder de leden van het Vakcentrum blijkt onder andere dat:

* steeds meer zelfstandige levensmiddelendetaillisten worden geconfronteerd één of meer vormen van criminaliteit
* de aangiftemoraal stijgt (met een zeer duidelijke uitzondering voor agressieve klanten)

* terugkoppeling door politie naar ondernemer is laag (53%)
In het rapport worden aanbevelingen gedaan aan overheid, politie, banken en ondernemers. Deze aanbevelingen zijn samen met de ondernemers opgesteld.

De heer Eppo Bolhuis, Tweede Kamerlid voor de PvdA, ging in op de conclusies van het onderzoek naar winkelcriminaliteit. Uit zijn betoog bleek onder meer dat de PvdA het onderwerp veiligheid hoog op de prioriteitenlijst heeft staan.

Deel: ' Verslag presentatie onderzoek naar winkelcriminaliteit '
Lees ook