GRAFISCHE CULTUURSTICHTING

Nederlandse Huisstijlprijs

Bekroningen voor huisstijlen Mama Cash en Asko Ensemble/Schönberg Ensemble

De huisstijl van Mama Cash, ontworpen door Esther Noyons, en de huisstijl van het Asko Ensemble/Schönberg Ensemble, ontworpen door UNA Amsterdam Designers, zijn beide (in afzonderlijke categorieën) bekroond met de Nederlandse Huisstijlprijs 2001. Dat bleek tijdens de prijsuitreiking op woensdagmiddag 3 oktober in het voormalig Vormgevings- instituut in Amsterdam.

De Nederlandse Huisstijlprijs wordt elke twee jaar toegekend aan de vormgever en de opdrachtgever van een huisstijl die zich onderscheidt op het gebied van originaliteit, functionaliteit en technische uitvoering.
De ingezonden huisstijl van Mama Cash, die voornamelijk uit huishoudelijk drukwerk zoals briefpapier, enveloppen en dergelijke bestond, viel volgens de jury op door de toepassing van tekst als illustratief en ondersteunend element ('she's here', 'she cares', 'she means business') en werd behalve mooi 'vrouwelijk en tegelijk zakelijk' gevonden, precies zoals het moet: Mama Cash is een instelling die wereldwijd projecten van vrouwen financiert. De inzending van het Asko Ensemble/Schönberg Ensemble omvatte veel meer elementen dan het huishoudelijk drukwerk en werd om die reden in een aparte categorie beoordeeld. Het juryrapport spreekt over een 'een prachtig, muzikaal ontwerp met een sterke identiteit' en verwijst hierbij naar het kleurgebruik van De Stijl en de typografie van het dadaïstisch constructivisme. Voor UNA is het tweede keer dat een door hen ontworpen huisstijl met de Nederlandse Huisstijlprijs is bekroond.
De Nederlandse Huisstijlprijs wordt georganiseerd door de Grafische Cultuurstichting, in samenwerking met het Gerrit Jan Thiemefonds en met steun van Océ-Nederland. De genomineerde inzendingen zijn te zien op www.grafischecultuur.nl/huisstijlprijs en in de catalogus. Beide (website en catalogus) werden ontworpen door Samenwerkende Ontwerpers. De catalogus (gedrukt door Flevodruk Harderwijk, op transparantpapier en Lynx van Grafisch Papier, en gebonden door Verkerke) kan worden besteld door overmaking van f 29,- (13,15 EURO) op postgirorekening 85181 van de Grafische Cultuurstichting, onder vermelding van 'Huisstijlprijs'.

CATALOGUS
Een recensie-exemplaar van de catalogus wordt op aanvraag toegezonden.
ISBN 90-70896-15-X

FOTO
Foto's van de uitreiking van de Nederlandse Huisstijlprijs worden op aanvraag toegezonden.

NADERE INLICHTINGEN
Alwin van Steijn, Arjen Woudenberg
TEL 020-5435675


03 okt 01 16:00

Deel: ' Verslag prijsuitreiking Nederlandse Huisstijlprijs 2001 '
Lees ook