Sociaal-Economische Raad

VERSLAG RAADSVERGADERING 17 MEI 2002

17 mei 2002 -

Vandaag heeft de Sociaal-Economische Raad drie adviezen vastgesteld: over het sociaal-economische beleid op de middellange termijn, over gezondheidsrisicos in het bedrijfsleven en over de nationale duurzaamheidsstrategie. Voor deze drie onderwerpen wordt verwezen naar de eerder verschenen persberichten. Bij het punt Actualiteiten gingen verschillende raadsleden in op de actuele politieke situatie.

Actuele politieke situatie
FNV-voorzitter L. de Waal stelde dat de politieke elite in crisis is, maar dat de solidariteit en de gemeenschapszin niet zijn verdwenen. Grote maatschappelijke organisaties kunnen volgens hem een stabiliserende kracht vormen, juist in roerige tijden. We moeten goed luisteren naar de gerechtvaardigde klachten van mensen en daadkrachtig en snel meewerken en meebouwen aan echte oplossingen voor de problemen die de mensen in ons land bezighouden. De Waal wil zo snel mogelijk samen met de werkgevers en met het nieuwe kabinet een agenda voor de toekomst opstellen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en sociale partners en de wijze van aanpak van de grote maatschappelijke problemen.

Ook CNV-voorzitter D. Terpstra zei op korte termijn te willen overleggen met de werkgevers om na te denken over concreet na te streven doelen en de manier waarop die kunnen worden bereikt. Dit kan dan worden vastgelegd in een sociaal contract. Terpstra beklemtoonde dat de ziel van de democratie niet in Den Haag ligt, maar in de samenleving. De parlementaire democratie moet de maatschappelijke democratie aanvullen, maar niet de samenleving willen maken.

VNO-NCW-voorzitter J. Schraven roemde de kwaliteiten van Wim Kok. Hij hoort volgens hem in de categorie van Willem Drees, omdat hij grote verdiensten heeft gehad voor ons land in de afgelopen twintig jaar. Als één van de architecten van het Akkoord van Wassenaar is hij medeverantwoordelijk voor het economisch herstel. Daarna heeft hij als minister van Financiën en daarna als premier een doorslaggevende rol gespeel d in de voortgang van dat herstelbeleid. Wat de ondernemers betreft moet aan de sterke kant van Koks beleid worden vastgehouden. Schraven vond het niet terecht dat de kritiek op de politiek wordt gevoerd onder de noemer van kritiek op het poldermodel, waarbij gemakshalve de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en een instituut als de SER wordt meegesleurd. Hij vond dit onzorgvuldig. De oplossingen van problemen als de wachtlijsten in de zorg, de files en de criminaliteit hebben niets met het overleg tussen de sociale partners te maken. Volgens Schraven liepen ze vast op een coalitie waarin men elkaar gevangen hield door gebrek aan overeenstemming.

MKB-Nederland-voorzitter J. de Boer sloot zich aan bij de lovende woorden over Wim Kok. Hij vond dat we niet somber moeten doen over de politieke situatie, maar er flexibel, veerkrachtig, adaptief, constructief en met humor mee om moeten gaan. Misschien gaat de samenwerking met een centrum-rechts kabinet wel beter dan met paars, aldus De Boer.

Het kroonlid prof.drs. V. Halberstadt stelde dat de SER een belangrijke bijdrage levert aan de stabiele verhoudingen in ons land. De raad adviseert al jaren over moeizame onderwerpen en is hierbij altijd constructief geweest. Halberstadt weersprak het idee dat de SER onvoldoende transparant zou zijn.

Deel: ' Verslag raadsvergadering SER '
Lees ook