06-05-1999

verslag 'shell in nederland 1998' is uit

rotterdam - welk effect had de lagere olieprijs vorig jaar op de activiteiten van shell in nederland? en hoe lieten de gevolgen zich aanzien van de organisatiewijzigingen door het streven naar globalisering en schaalvergroting? de antwoorden staan te lezen in het zojuist verschenen in 'shell in nederland 1998'. daarin wordt verslag gedaan van het reilen en zeilen van shell in ons land. ook is het jaarlijkse sociaal verslag erin opgenomen.

volgens scheidend president-directeur jacques schraven mochten de prestaties er in ieder geval wezen in 1998. "Zeker tegen de achtergrond van de vele veranderingen in de Shell-organisatie", zegt hij in het voorwoord. Ook memoreert Schraven de reputatie van Shell in de samenleving. Uit onderzoek blijkt namelijk dat met name jonge mensen zeer te spreken zijn over de manier waarop het bedrijf omgaat met zijn sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Schraven: "Over resultaat en reputatie goede berichten dus. Laat dat ons het vertrouwen geven dat we de prikkel uit alle nieuwe ontwikkelingen dit jaar en na de eeuwwisseling in energie blijven omzetten. Energie voor onszelf, energie voor het bedrijf en energie voor de wereld om ons heen. We zijn klaar voor het nieuwe millennium".

Wilt u het jaarverslag 'Shell in Nederland 1998' bestellen, stuur dan een e-mail naar publicaties@ope.shell.com

Deel: ' Verslag 'Shell in Nederland 1998' verschenen '
Lees ook