Persbericht De Amersfoortse


Amersfoort, 14 oktober 1999

SYMPOSIUM OVER HARTREVALIDATIE EN WERKHERVATTING

In het kader van periodieke bijscholing en kwaliteitsbevordering voor artsen werd op donderdag 30 september het zesde symposium voor controlerend artsen van De Amersfoortse Verzekeringen georganiseerd. De Amersfoortse werkt intensief samen met deze groep artsen. De kwaliteitswaarborging voor het symposium bestond uit de verleende accreditatie door de LHV, de landelijke huisartsen vereniging.

Ruim honderd artsen, voornamelijk praktiserend huisartsen, met een verzekeringsgeneeskundige of bedrijfsgeneeskundige achtergrond, werden geïnformeerd over de huidige stand van zaken rond hartrevalidatie en werkhervatting. Het symposium werd gepresenteerd door P.J. Senden, cardioloog te Amersfoort, J.L. van Dijk, bedrijfsarts te Utrecht en mevrouw dr. M. Chatrou, doctor in de klinische psychologie te Breda. De sprekers zijn tevens verbonden als docent aan het opleidingsinstituut van de Nederlandse Hartstichting, De Hartenark te Bilthoven.

Er blijkt nog geen consensus te bestaan over de aangewezen handelingswijze bij hartrevalidatie, noch over de noodzakelijke inhoud van een dergelijke programma. Momenteel wordt nog te veel een afwachtend beleid gevoerd en blijkt gebrekkige communicatie tussen de praktisch behandelende sector en de sociaal geneeskundige sector een belemmerende rol te spelen. Alle partijen pleiten sterk voor snelle interventie na een hartinfarct, zowel in behandelende zin als in beoordelende en begeleidende zin.

Voor achtergrondinformatie De Amersfoortse Verzekeringen Drs R.J.M. Otten, Directeur Marketing & Communicatie Tel. (033) 464 24 18

Deel: ' Verslag symposium over hartrevalidatie en werkhervatting '
Lees ook