EU-ACS : TWEEDE MINISTERIËLE ONDERHANDELINGSCONFERENTIE

Brussels (30-07-1999) -Nr. 10393/99 (Presse 246)


EU-ACS

TWEEDE MINISTERIËLE ONDERHANDELINGSCONFERENTIE

Brussel, 29-30 juli 1999

Op 29 en 30 juli 1999 is te Brussel de tweede EU-ACS Ministeriële Conferentie gehouden sedert de opening, op 30 september 1998, van de onderhandelingen met het oog op een nieuwe partnerschapsovereenkomst voor ontwikkeling die in de plaats moet komen van de huidige overeenkomst van Lomé, welke in februari 2000 afloopt.

De delegatie van de Unie stond onder leiding van mevrouw Satu HASSI, minister van Milieu en Ontwikkeling van Finland, voorzitter van de Raad van de EU. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door de heer João de Deus PINHEIRO, lid van de Commissie. De delegatie van de ACS-staten stond onder leiding van de heer Séverin ADJOVI, minister van Handel, Ambacht en Toerisme van Benin, voorzitter van de Raad van ACS-ministers.

De onderhandelingen vonden plaats in vier groepen:


- Centrale Groep "politieke en institutionele thema's" - covoorzitters: mevrouw Satu HASSI (minister van Milieu en Ontwikkeling van Finland, voorzitter van de Raad van de EU) en de heer Séverin ADJOVI (minister van Handel, Ambacht en Toerisme van Benin, voorzitter van de Raad van ACS-ministers)
- Groep 2 "particuliere sector, investeringen en andere ontwikkelingsstrategieën - covoorzitters: de heer Charles JOSSELIN (minister van Ontwikkelingssamenwerking van Frankrijk) en de heer Justin NDIORO (minister van Economische Zaken en Financiën van Kameroen)

- Groep 3 "economische en commerciële samenwerking" - covoorzitters: mevrouw Heidemarie WIECZOREK-ZEUL - (minister van Ontwikkelingssamenwerking van Duitsland) en de heer Anthony HYLTON (staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Jamaica)
- Groep 4 "financiële samenwerking" - covoorzitters: de heer Luis AMADO (staatssecretaris van Samenwerking van Portugal) en de heer Gerald SSENDAULA (minister van Financiën en van Economische Planning en Ontwikkeling van Oeganda).

Op de Conferentie is in de eerste plaats nota genomen van de werkzaamheden die zijn verricht sedert de eerste onderhandelingsconferentie in februari 1999 in Dakar. Voorts is het akkoord over het geheel van de kernpunten, dat de beide partijen in de vier onderhandelingsgroepen op het niveau van de ambassadeurs en de Commissie hebben opgesteld en goedgekeurd, bevestigd. Vervolgens werd er in iedere groep onderhandeld over een aantal specifieke thema's, te weten:


- Centrale groep:

= Essentiële onderdelen van de toekomstige overeenkomst

= Clausule van niet-nakoming

= Migraties

= Toetredingsmechanisme en -criteria


- Groep 2

= Investering en ontwikkeling van de particuliere sector

= Culturele ontwikkeling

Gedachtewisseling over de actoren van het partnerschap


- Groep 3

= Doelstellingen, beginselen, vorm en procedure van de economische en commerciële samenwerking tussen de ACS en de EU = Stabex en Sysmin
= Markttoegang, protocollen over specifieke producten, grondstoffen, oorsprongregels


- Groep 4

Bespreking van hangende kwesties i.v.m. de basistekst:

= Steun bij schommelingen van de exportopbrengsten voor grondstoffen

= Belang van de vermindering van de schuldenlast

Bespreking van de bijlagen bij het basisdocument:

= Financieel protocol

= Financieringswijze van en -voorwaarden van investeringen

= Uitvoeringsprocedures: programmering

= Met het beheer en de uitvoering belaste ambtenaren

Tijdens de plenaire slotzitting heeft de Conferentie nota genomen van de verslagen van de covoorzitters van de vier onderhandelingsgroepen over de bereikte resultaten en de onopgeloste kwesties. De twee partijen bevestigden hun vaste voornemen om de onderhandelingen voor het einde van het jaar af te ronden en een vernieuwende overeenkomst op te stellen met het oog op een ruimer en doeltreffend partnerschap dat is opgewassen tegen de uitdagingen van de 21e eeuw. Te dien einde verzochten zij hun onderhandelaars op technisch niveau en op het niveau van de ambassadeurs en van de Commissie gestaag te blijven doorwerken zodat de nog onopgeloste vraagstukken tijdens de volgende ministeriële onderhandelingszitting, die in november in Brussel zal worden gehouden, kunnen worden opgelost./newsroom/press/c/10393.NL9.htm

Deel: ' Verslag tweede EU-ACS Ministeriele conferentie 30-07-1999 '
Lees ook