EU - Republic of Moldova : Cooperation Council / 2 meeting Press Release: Brussels (25-01-2000) - Press: 16 - Nr: 5562/00

Brussel, 25 januari 2000

5562/00 (Presse 16)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

TWEEDE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN MOLDAVIË

(Brussel, 25 januari 2000)

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Moldavië heeft zijn tweede zitting op ministerieel niveau gehouden op dinsdag 25 januari 2000. Voorzitter van de zitting was de heer Francisco SEIXAS da COSTA, staatssecretaris van Europese Zaken van Portugal en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De delegatie van Moldavië stond onder leiding van de heer Dumitru BRAGHIS, premier van de Republiek Moldavië. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door de heer LEGRAS, directeur-generaal.

Deze tweede zitting van de Samenwerkingsraad markeert een verdere versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië. De partijen stelden met voldoening vast dat alle instellingen van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (ESO), met name het Samenwerkingscomité en de subcomités daarvan inmiddels zijn opgericht en hun eerste vergaderingen hebben gehouden. Dit biedt een solide basis voor de ontwikkeling van een sterk politiek en economisch partnerschap tussen de EU en de Republiek Moldavië.

De partijen maakten de balans op van de recente ontwikkelingen in Moldavië en de Europese Unie. De Samenwerkingsraad benadrukte het belang van ingrijpende hervormingen in Moldavië en sprak het vertrouwen uit dat spoedig zal zijn voldaan aan de voorwaarden om volledige internationale samenwerking, met name met de IFI's, opnieuw te beginnen. De EU informeerde Moldavië over het lopende uitbreidingsproces alsook over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam.

De Samenwerkingsraad toonde zich ingenomen met de vorderingen bij de uitvoering van het gezamenlijk PSO-werkprogramma voor 1998/1999, dat op 14 juli 1998 door de Samenwerkingsraad werd aangenomen. Hij was van oordeel dat de geldigheidsduur van het gezamenlijk werkprogramma dient te worden verlengd.

De EU verklaarde zich bereid om Moldavië te helpen bij de ontwikkeling van zijn nieuwe handelspolitiek en de Samenwerkingsraad sprak de hoop uit dat de toetreding van Moldavië tot de WTO in de nabije toekomst mag plaatsvinden.

Tijdens de lunch hielden de ministers een zeer nuttige gedachtewisseling over politieke kwesties van wederzijds belang, met name over de recente ontwikkelingen rond Transdnjestrië, de politieke situatie in Moldavië, het programma voor het economisch beleid en de regionale samenwerking.

Deel: ' Verslag tweede zitting van Samenwerkingsraad EU en Moldavie '
Lees ook