Ministerie van VWS

Verslag van de EU-Volksgezondheidsraad 8 juni 1999

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO/IZ/ 991380

24 juni 1999

Hierbij bied ik u het verslag aan van de zitting van de EU Volksgezondheidsraad van 8 juni 1999 te Luxemburg.

De annotaties bij de voorlopige agenda van de zitting van de EU Volksgezondheidsraad zijn u per brief van 1 juni 1999 (kenmerk DBO/IZ/991147) toegezonden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Verslag van de EU-Volksgezondheidsraad 8 juni 1999 '
Lees ook