20-02-2000
17:39
0911314285
thejoels

Kritieken over de 11 vertegenwoordigers uit Maluku

Momenteel wordt er druk gesproken over een 11-tal hooggeplaatste personen w.o. de religieuze leiders, die naar Nederland zijn gegaan , om de Molukse bevolking hier te vertegenwoordigen. Ze zijn op uitnodiging van HAIN(help ambon in nood) overgehaald om een "Dialoog" bij te wonen, met het doel een oplossing te zoeken een einde te maken aan het geweld op Ambon.

De bevolking hier vraagt zich af of dit allemaal wel zinvol is. moeten ze nou echt zo nodig naar Nederland!!??!! Waarom komt HAIN zelf niet, of de andere Molukse hulpverleners in Nederland die financiele stuen hebben gegeven, en dan hier samen op de Molukken naar een oplossing zoeken. De onrusten zijn op Ambon en niet in Nederland.

En kunnen ze het geld niet beter besteden voor reconsiliation op de Molukken b.v. het veld ingaan en met de Grass Roots praten. Dit zijn allemaal vragen en kreten van de Molukse bevolking hier m.n. de Grass Roots.

Yappy Sapteno heeft in de locale krant Siwa Lima zijn mening hierover kenbaar gemaakt. "Om eerlijk te zijn zegt hij; zijn een paar leden uit de "club van elf" die gebruik maken van de gelenheid om van de "snoepreis" te profiteren. Met de kundigheid die zij bezitten, weten ze HAIN te overhalen, hen naar Nederland uit te nodigen. Yappy schreef ook dat sommigen van hen niet eens beseffen hoe de slachtoffer van de onrusten zich voelen, om familieleden, huis en haard kwijt te hebben. Het vertrek van de "club van elf" brengt niet goeds op de Molukken. Vooral omdat men weet dat deze groep niet eens tot de Grass Roots behoort.

RMS

Pangdam Max Tamaela zei geen bewijzen in het bezit te hebben dat de RMS betrokken is bij onrusten op de Molukken. Zij manschappen hebben niets kunnen vinden. Verder zei hij bereid te zijn te praten met Vice voorzitter van MUI Maluku Polpoke, die gezegd zou hebben dat hij RMS bewijzen in zijn bezit heeft.

Volgens Pangdam zou dit soort verklaringen met opzet zijn gedaan welk een vorm van provokasi is . Het kan best zijn dat vanuit Nederland men hier de RMS door willen voeren, maar de bevolking alhier willen er niets van weten, aldus pangdam Max Tamaela.

Vluchtelingen in Tehoro

Sjaak Marcus een Molukse Hollander, een uitgezonden vrijwilliger door stichting Masium uit Assen doet goed werk op de Molukken. In samenwerking met Yayasan Lantera o.l.v. Rolly Umbro gaat hij vandaag 19-02-2000 samen met een groot aanta vrijwilligers 1.5 ton rijst aan de vluchtelingen in Tehoro en Werinama uitdelen. Stichting Masium en Lantera werken los van Satkorlat. Wel geven zij regelmatig aan Satkorlat verslag uit van alle gedane werlzaamheden. Het verhaal deed ronde dat; toen deze stichting voor de eerste keer haar verslag aan Wagub Paula Renyaan leit zien, dat deze had gedacht dat zij geld van Satkorlat wilde vragen. Na tekst en uitleg te hebben gegeven bied zij haar excuses aan en leit het verslag van Masiun- Lantera als voorbeeld aan alle andere LSM- er zien.

Situasi Ambon

18-02-2000 Moslims uit Kulor(saparua) die in Batu Merah aanwezig zijn, hebben tegen de moslims in Batu Merah zelf gevochten. Ze gooiden mekaar met bommen.

18-02-2000 Bommen werden gegooid in Poka en Rumah Tiga. (Christenen en Moslims) TNI heeft de situatie onder controle.

19-02-200 Twee jongeren uit Galala(christenen0 hebben al dronkend op een motor in een door de TNI aangelegde barricade in Baru Merah doorgereden. De beide jongens zouden als zij niet door de TNI in veiligheid zijn gebracht, door de massa doodgemaakt.

Pangdam Max Tamaela zei binnekort een drankverbod in te stellen. De oorzaak van de alle incidenten is drank. Ook is er momenteel veel drugsgebruikers onder de jongeren m.n. scholieren.

Situatie Seram, vrijwel rustig

Situatie Buru rustig maar gespannen

Situatie Maluku Tenggara, vrijwel rustig

Situatie Halmahera,

18-02-2000 eiland Obi, zeer gespannen. Men wilde mekaar weer aanvallen. TNI heeft de situatie onder controle

Ambon 20-02-2000

Paulien Joel-Parera

Deel: ' Verslag van de situatie op de Molukken '
Lees ook