Vluchtelingenwerk Nederland

Verslag Vereningingsraad VluchtelingenWerk

30 september 1999

Op donderdag 23 september was er een vergadering van de Verenigingsraad, waarnaar door alle betrokkenen met spanning was uitgekeken. Niet alleen omdat belangrijke punten als de begroting voor 2000 en het vervolg van de identiteit & strategie discussie op het programma stonden, maar vooral ook omdat op de agenda sprake was van een toelichting op de 'situatie rond ontslag directeur' (niet ter stemming, maar ter informatie).
De toelichting op de 'situatie rond ontslag directeur' vond uit privacy-overwegingen achter gesloten deuren plaats - met alleen het bestuur en de afgevaardigden - en nam geruime tijd in beslag. Er waren meerdere moties van leden/-rechtspersonen en andere leden van de Verenigingsraad, die alle min of meer in dezelfde richting wezen: een grondig onderzoek naar het functioneren van de verenigingsstructuur is zeer wenselijk. De Verenigingsraad ging dan ook bij acclamatie akkoord met het instellen van een onderzoek, waarbij de gehele verenigingsstructuur grondig zal worden doorgelicht. Vooral de interne communicatie tussen de verschillende geledingen van de vereniging en de speciale positie van grote groepen krijgt de aandacht.
Het onderzoek -in opdracht van het bestuur- wordt begeleid door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen van de organisatie inclusief de Ondernemingsraad.
De voorlopige begroting voor het jaar 2000 werd vastgesteld; nog lopende onderhandelingen met het ministerie van Justitie kunnen nog van invloed zijn op de definitieve begroting. Een belangrijke motie, waarin gevraagd werd om de normen voor de bijdragen van de landelijke organisatie aan de VluchtelingenWerkgroepen in de asielzoekerscentra te handhaven, zal op haar uitvoerbaarheid worden onderzocht. De meerjarenbeleidplannen, de volgende stappen en keuzes rond identiteit & strategie, ze schoten er deze avond bij in. Op 25 oktober wordt er dan ook een extra bijeenkomst van de Verenigingsraad belegd. Ook de definitieve begroting 2000 en een nadere invulling van de onderzoeksopdracht naar de verenigingsstructuur staan dan op de agenda.
Wat er ook eventueel minder goed mag zijn aan de huidige verenigingsstructuur: deze Verenigingsraad lééfde, de publieke tribune was royaal gevuld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verslag Vereningingsraad VluchtelingenWerk '
Lees ook