Raad van de Europese Unie

2253. Raad - MILIEU Press Release: Brussels (30-03-2000) - Press: 91 - Nr: 07352/00


7352/00 (Presse 91)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :


2253e zitting van de Raad

- MILIEU -

Brussel, 30 maart 2000

Voorzitter :

de heer José SOCRATES

Minister van Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening van de Portugese Republiek

INHOUD

DEELNEMERS


*

BESPROKEN PUNTEN

HORMOONONTREGELAARS - CONCLUSIES VAN DE RAAD


*

NATIONALE EMISSIEMAXIMA VOOR BEPAALDE LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN EN

OZON IN DE LUCHT


*

EVALUATIE VAN HET VIJFDE MILIEUACTIEPROGRAMMA


- CONCLUSIES VAN DE RAAD


*

COMMUNAUTAIRE STRATEGIE INZAKE KLIMAATVERANDERING


*

MILIEUAANSPRAKELIJKHEID


*

BIODIVERSITEITSVERDRAG


*


-

a) Protocol inzake bioveiligheid *


-

b) Voorbereiding van de 5e Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Nairobi, mei 2000) - Conclusies *

-

c) Voorbereiding van de 11e vergadering van de Conferentie der partijen bij de Overeenkomst "CITES" *

VOORZORGSBEGINSEL


*

MILIEU-INDICATOREN


*

KADERRICHTLIJN WATER EN RICHTLIJN AFGEDANKTE AUTO'S


*

DIVERSEN


*


-

Schipbreuk van de tanker "Erika" *

-

Vervuiling van het Donaubekken *

-

Gebromeerde brandvertragers *

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

MILIEU


*


-

Strategische milieueffectbeoordeling *

-

Minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten *
LANDBOUW


*


-

Plantgenetische rijkdommen *

BELASTING


*


-

Overgangsbepalingen inzake de BTW voor Oostenrijk en Portugal *
-

Accijnstarieven voor minerale oliën - afwijking voor Nederland *
BUITENLANDSE BETREKKINGEN


*


-

Zwitserland - uitbreiding van het netwerk CCN/CSI *
SPECIALE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE EUROPESE UNIE


*

BENOEMINGEN


*


-

Economisch en Sociaal Comité *

Deel: ' Verslag vergadering Milieuraad EU '
Lees ook