Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag voorlichtingsbijeenkomsten ESF

Op 18, 24 en 25 april heeft het Agentschap SZW in samenwerking met het kerndepartement voorlichtingsbijeenkomsten over het ESF gehouden. De aanleiding hiervoor was dat alle gemeenten nu zelfstandig ESF-subsidie kunnen aanvragen. Voorheen was dat voorbehouden aan de G86. Tijdens de bijeenkomsten ging SZW in op de prioriteiten van ESF1 die volgen uit de Europese werkgelegenheidsstrategie. De belangrijkste doelen van ESF zijn de beroepsbevolking in te zetten en de werkloosheid te voorkomen en te bestrijden. Het nationale arbeidsmarktbeleid sluit hier goed op aan. Dit heeft immers als doel mensen die nog nooit gewerkt hebben te activeren en uitkeringsgerechtigden reïntegreren. Het verschil tussen ESF en het nationale beleid ligt in de doelgroepen en de keuze van het instrumentarium.
De VNG hield vervolgens een presentatie over het belang van ESF vanuit een lokaal arbeidsmarktperspectief. Het is jammer dat veel gemeenten afzien van subsidieaanvragen omdat zij menen dat dat erg ingewikkeld en lastig is. De VNG vindt dat er een service-desk moeten komen die kennis heeft van gemeentelijke werkprocessen. Vooral kleinere gemeenten zonder al te veel menskracht kunnen hier baat bij hebben.
De spreker van het Agentschap ESF ging nader in op de praktijk en de administratieve voorschriften en ondersteunde de presentatie van de VNG met praktische voorbeelden. Regelgeving is lang niet zo ingewikkeld als gemeenten denken. Een aanwezigheidsregistratie van deelnemers van een project is bijvoorbeeld niet nodig als uiteindelijk een diploma getoond kan worden. Het Agentschap ESF liet weten bereid te zijn te overleggen of toelichting te geven aan individuele gemeenten. De gemeente Almelo deed tenslotte verslag van haar ervaringen met een ESF-project. Een van de belangrijkste tips was om het project te laten aansluiten bij het reguliere beleid van de gemeente. Zo voorkom je dat het project niet beklijft.
Op het gemeenteloket vindt u de sheets van de presentaties. In de loop van juni kunt u ook het uitgebreide verslag lezen. Meer informatie over ESF vindt u op www.agentschapszw.nl.Deel: ' Verslag voorlichtingsbijeenkomsten ESF '
Lees ook