Partij van de Arbeid

Verslag werkgroep stedelijke ontwikkeling

19-03-2003

Verslag Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling

Op een mooie donderdagavond werd de Werkgroep Stedelijk Ontwikkeling nieuw leven ingeblazen. Daar het hier niet gaat om een simpele werkgroep, was er ter introductie ook meteen gekozen voor een complex onderwerp als de woningbouwproductie. De PvdA wil namelijk veel huizen bouwen en vooral in Amsterdam stagneert die productie enorm.

De doelstelling van de avond was te komen tot onorthodoxe oplossingen om de woningbouwproductie los te trekken. Ruim vijfenveertig partijgenoten waren naar de Stopera gekomen om hieraan hun steentje bij te dragen. Duco Stadig opende de avond met een chronologisch overzicht van welke stappen de politiek ondertussen heeft genomen om te kunnen gaan bouwen. Stadsregisseur Arthur Verdellen vervolgde met zijn bevindingen over hoe hij de partijen bijeenbracht en knelpunten uit de weg ruimde. Dominic Schrijer (PvdA-Rotterdam) vertelde het Amsterdamse publiek hoe voortvarend Rotterdam de problemen aanpakt. Ten slotte was het aan marktpartijen zoals de Dageraad (Marinus Knulst) en Amstelland (Fer Felder) om te reageren op de stellingen. Zo ontspon zich een discussie op hoog niveau waar ook de vertegenwoordigers van de stadsdelen (Evert Bartlema, Westerpark) en de Centrale Stad (Bouwe Olij) zich flink lieten gelden. Alle betrokken partijen schoven elkaar als vanouds de zwarte piet toe. De markt bekritiseerde het grondprijsbeleid van de gemeente. En op haar beurt meent de gemeente dat de markt zelf genoeg reserves heeft om te kunnen bouwen en dat het rijk met geld over de brug moet komen.

Uiteindelijk moest er geconcludeerd worden dat de nieuwe overeenkomst met de federatie van woningbouwcorporaties een flinke stap in de goede richting is. En met deze hoopvolle gedachten stapte de aanwezigen de nacht weer in.

Simone Veldema

Deel: ' Verslag Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam '
Lees ook