Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.037 verslagen cie verzoekschriften adres l. ali rotterdam
Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:56


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 37

VERSLAG OVER HET ADRES VAN L. ALI TE ROTTERDAM BETTREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie , gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen redelijke betalingsregeling wordt geboden voor het aflossen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997,

dat een door adressant voorgestelde betalingsregeling werd afgewezen, omdat deze veel langer zou duren dan de beleidsmatig toegestane maximale periode van 12 maanden en op grond van het herhaaldelijk niet tijdig nakomen van de betalingsregeling voor de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1996,

dat adressant aantoont dat hij slechts één termijn van de betalingsregeling voor de aanslag over het jaar 1996 niet tijdig heeft kunnen voldoen, vanwege problemen met zijn WW-uitkering,

dat adressant na afwijzing van de door hem eerder voorgestelde betalingsregeling een regeling voorstelt overeenkomstig de voor hem maximale maandelijkse aflossing,

dat de staatssecretaris aanvoert dat adressant heeft verzuimd zijn problemen met zijn uitkering aan de ontvanger mede te delen, waardoor deze niet in staat is gesteld een passende oplossing te bieden, bijvoorbeeld opschorting van de termijnbetaling,

dat de staatssecretaris stelt dat de thans door adressant voorgestelde betalingsregeling wel leidt tot het voldoen van de aanslag over 1996 binnen de termijn van 12 maanden en dat daarom de ontvanger akkoord is gegaan deze betalingsregeling toe te staan, mits adressant een deel van zijn vakantiegeld in mei 2000 aanwendt voor een extra betaling tot het bedrag gelijk aan de maandelijkse aflossing;

van oordeel,

dat adressants voorstel voor een betalingsregeling door de staatssecretaris grotendeels is aanvaard en dat de staatssecretaris hem daarmee voldoende tegemoetkomt,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslagen verzoekschriften adres L. Ali Rotterdam '
Lees ook