CDA

Den Haag, 2 maart 1999

Het CDA heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Enneüs Heerma. Het was bekend dat hij al geruime tijd ernstig ziek was.
Enneüs Heerma heeft in een reeks van functies op lokaal en landelijk niveau de christen-democratie gediend.
Hij was onder meer van 1971 tot 1978 fractievoorzitter van ARP en later CDA in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarna was hij wethouder voor Economische Zaken tevens loco-burgemeester te Amsterdam (1978-1986), staatssecretaris van Economische Zaken (1986), staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1986-1994) en voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie (1994-1997).

Enneüs was een integer en betrokken persoon die het dragen van verantwoordelijkheid ook op moeilijke momenten niet uit de weg ging. Hij zette zich met hart en ziel in voor de idealen van de christen-democratie en bleef altijd op de inhoud gericht. Wij verliezen in hem een oprechte en authentieke christen-democraat. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Anke en zijn kinderen.

CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070-3424814/817

Deel: ' Verslagenheid bij CDA na overlijden Enneüs Heerma '
Lees ook