Provincie Friesland


---

PERSUITNODIGING

Nummer: 037
Datum: 5 maart 2003

harkema is even de weg kwijt
Versleten betonplaten eindelijk vervangen

Na een voorbereiding van bijna 3 jaar wordt 7 maart begonnen met de reconstructie van de provinciale weg N369, gedeelte Rottevalle - Harkema. De meer dan 70 jaar oude weg wordt gedurende een periode van anderhalf jaar over een totale lengte van 4,5 km flink aangepakt. De nieuwe weg wordt van asfalt; de versleten betonplaten verdwijnen. Ook worden er parallelwegen, rotondes, fietspaden en een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd. Dit alles gebeurt in het kader van de verbetering van de weg én van de verkeersveiligheid. De vele woonhuis- en bedrijfsaansluitingen op de weg verdwijnen. Het gebied krijgt nu aansluitingen via parallelwegen en kruisingen. Met het aanbrengen van geluidsarm asfalt wordt het voor de direct omwonenden ook rustiger. Met een constante stroom van 10.000 automobilisten per dag is aanpak van de weg hard nodig. Als alles volgens planning verloopt, is de weg in mei 2004 gereed om weer in gebruik genomen te worden. De totale kosten van de reconstructie bedragen ca. E 12,5 miljoen.

Werken aan de weg

Voor de bewoners, bedrijven en andere weggebruikers levert de start van anderhalf jaar werken aan de weg onvermijdelijk enige overlast op. Met een uitgebreid omleidingsplan, informatieve borden en goed contact met omwonenden verwacht de provincie overbodige overlast en ergernissen te voorkomen. Inmiddels is gestart met de kap van de bomen langs de weg en het verleggen van bestaande kabels en leidingen. Dit alles is nodig om ruimte te maken voor de aanpassing van de weg met parallelwegen, fietspaden en de tunnel.

Uitnodiging

Wij nodigen u uit bij de start van de reconstructie van de Betonwei aanwezig te zijn. Datum: 7 maart
Tijd: van 15.00 uur tot ca. 16.00 uur
Locatie: nabij de kruising It Jachtfjild/Langewyk/Blauhûsterwei (afslag Surhuisterveen) aan de provinciale weg N369 tussen Harkema en Rottevalle. Kijk uit naar de bouwkeet van wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV.

Planning activiteiten op hoofdlijnen

|Wat |Waar |Wanneer | |Bomenkap |vanaf Reitsmastrjitte|17 februari 2003 t/m| | |Harkema richting |14 maart | | |Rottevalle 2003 | | |Verleggen kabels en |vanaf Reitsmastrjitte|februari/maart/april| |leidingen |Harkema richting |2003 | | |Rottevalle | | | |Vanaf Harkema tot aan|februari t/m | |Tijdelijke |Rottevalle; diverse |augustus 2003 | |verkeersregel |werkzaamheden | | |installaties | | | |Stremming doorgaand |Vanaf Harkema |september 2003 t/m | | |aanomleidingroutes |april 2004 | |verkeer |Rottevalle | | | |(verwachting) | |


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Versleten betonplaten in Harkema eindelijk vervangen '
Lees ook