Gemeente Amersfoort


24 november 1999

Versnelde invoering dosering autoverkeer op Stadsring

De busstroken op de Stadsring komen sneller dan gepland weer beschikbaar voor autoverkeer. Het college van burgemeester en wethouders ging vorige week akkoord met het voorstel om in april/mei 2000 het grootste deel van de busbanen op de Stadsring te schrappen. Daarnaast wil de gemeente met speciale videocamera's de verkeerslichten zo te regelen dat de doorstroming verbeteterd.

De Stadsring werd in april 1998 versmald door van de buitenste rijstroken busstroken te maken. Dit onder andere om de omleiding als gevolg van de werkzaamheden aan de Asch van Wijckstraat mogelijk te maken. Eerder dit jaar stelde het gemeentebestuur in het Verkeers- en Vervoersplan 1999 (VVP) dat op de Stadsring de zogenaamde doseervariant wordt ingevoerd. Met de reconstructie van de Stadsring in 2002 zouden in het centrumgebied de busstroken verdwijnen en beschikbaar komen voor alle andere verkeerssoorten. De doseervariant biedt echter een optimale benutting van de verharding, biedt de mogelijkheid om de bus voorrang te geven en kan het oversteekgemak van de weg verbeteren. Om deze voordelen nu al te kunnen gebruiken, is voorgesteld om invoering van de doseervariant naar voren te halen.

Videocamera's voor groene golf
De maatregel betekent dat de Stadsring net als voorheen weer twee rijstroken krijgt in beide richtingen. Op de Amsterdamseweg en op het stuk van de Stadsring tussen de Flierbeeksingel en de Blekerssingel blijft de busstrook bestaan. Installatie van videocamera's moet ervoor zogen dat het verkeer op de Stadsring zoveel mogelijk groen licht krijgt. De werking van de camera is te vergelijken met die van detectielussen die aangeven dat er auto's in aantocht zijn. Hierdoor is het ook mogelijk om de bus voorrang te geven.

Vanaf voorjaar 2000
De maatregel wordt op z'n vroegst uitgevoerd in het voorjaar van 2000. Eerder invoeren is niet mogelijk omdat het markeringswerk alleen kan gebeuren bij droog weer en een niet te lage temperatuur. Bovendien moet de gemeente slopen en asfalteren om een rechtsafstrook aan te leggen bij de Utrechtseweg. Ook bouwwerk aan het Sint Jorisplein moet zijn afgerond om de fietsers weer een eigen pad te geven. (nu rijden fietsers over de rijbaan van de Stadsring.) Verder moet de gemeente ook de verkeersregeling aanpassen voor de invoering van de nieuwe situatie.

Werk duurt 4 maanden
De voorbereidingen en de uitvoering van het werk duren totaal circa 4 maanden. Het streven is om alles in bedrijf te hebben rond mei 2000.

Zoekwoorden:

Deel: ' Versnelde invoering dosering autoverkeer Stadsring A'foort '
Lees ook