expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV:VERSOEPELING TOEZICHTSGEBIED VARKENS

Met ingang van 21 mei 1999 is in het toezichtsgebied rondom Wegberg (BRD), voor zover op Nederlands grondgebied, een vervoersverbod ingesteld voor vee. In het buffergebied rondom Wegberg (BRD), voor zover op Nederlands grondgebied, is een vervoersverbod ingesteld voor varkens. De onderhavige wijziging van de Regeling vervoersverbod vee Wegberg (BRD) 1999 voorziet erin dat het vervoersverbod binnen en vanuit het toezichtsgebied niet langer geldt voor alle vee maar wordt beperkt tot het vervoer van varkens. Tevens worden de vervoersverboden van vervoermiddelen van vee in deze gebieden beperkt tot vervoermiddelen kennelijk bestemd voor het vervoer van varkens.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoersverbod vee Wegberg (BRD) 1999. wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1 en 2 wordt het woord 'vee' vervangen door: varkens.

B

In artikel 4 wordt 'mest van varkens of pluimvee' vervangen door: mest van varkens.

Artikel II

Deze regeling wordt op 28 mei 1999 om 17.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

voor deze:

PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL

VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN V ISSERIJ

ir. J.F. de Leeuw

28 mei 99 16:58

Deel: ' Versoepeling toezichtsgebied varkens '
Lees ook