Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 157

Datum: 05-10-1999

JORRITSMA: VERSOEPELING VESTIGINGSWET LEIDT NIET TOT MEER FAILLISSEMENTEN

"Nog vóór de plannen om vestigingseisen voor startende ondernemers af te schaffen zijn uitgevoerd, hebben ze al effect. Tenminste als ik onderzoeksbureau Graydon in Amsterdam mag geloven. Ik las in de krant dat Graydon heeft becijferd dat het voornemen om de vestigingseisen te schrappen nu al heeft geleid tot een forse stijging van het aantal faillissementen. Een opmerkelijke manier van onderzoek doen. Hoe kun je nu de temperatuur van het badwater meten als de kraan nog niet eens is opengedraaid? Onzin dus."

Dit zei minister Jorritsma naar aanleiding van recente publiciteit over een onderzoek van Graydon in een toespraak die zij op 5 oktober hield bij de Algemene Ledenvergadering van FENIT en ICT Nederland. De minister voerde daarbij aan dat uit een grondige evaluatie van de vestigingswet is gebleken dat eerdere versoepeling van die wet niet heeft geleid tot een stijging van het aantal faillissementen.

Volgens cijfers van het CBS nam het aantal faillissementen over de eerste helft van dit jaar ten opzichte van vorig jaar met 20 procent af. Daarnaast hebben we te maken met de nieuwe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die eind vorig jaar in werking is getreden.

"Meer dan tachtig procent van de mensen die van die wet gebruik maken zijn particulieren. Het gaat om mensen die zich - bijvoorbeeld door een tomeloze besteldrift bij postorderbedrijven - in de schulden hebben gestoken. Graydon telt al die gevallen gewoon mee. Dat is het optellen van appels en peren. Daaruit de conclusie trekken dat sprake is van een explosieve toename van faillissementen deugt van geen kant. Wie met een eerlijk oog naar de beschikbare cijfers kijkt, moet daaruit juist concluderen dat het aantal faillissementen daalt."

Noot van de redactie: inlichtingen bij J.S. van Diepen , tel: (070) 379 60 73

Deel: ' 'Versoepeling vestigingswet leidt niet tot faillissementen' '
Lees ook