Gemeente Rotterdam


Staatssecretaris Verstand honoreert subsidie-aanvraag `arbeid en zorg'

Wethouder Herman van den Muijsenberg (Personeel en Organisatie) is verheugd over het feit dat staatssecretaris A. Verstand de ingediende subsidieaanvraag van de gemeente Rotterdam in het kader van `Arbeid en Zorg' heeft gehonoreerd. `Arbeid en Zorg' is in het leven geroepen met het doel om experimenten bij verschillende gemeentelijke diensten te begeleiden die voor de medewerkers naar een balans tussen werk en privé zoeken. De staatsseccretaris heeft van de 87 aanvragen 32 experimenten met een totaal bedrag van ruim 14 miljoen gulden subsidie toegekend. Rotterdam krijgt daarvan fl. 940.000,-.

Dit betekent dat Rotterdam nu zal starten met experimenten bij een aantal diensten. Zo heeft Multibedrijven het experiment flexibele kinderopvang geadopteerd dat zich vooral op de 1250 Melketiers richt. Voor deze medewerkers blijkt de opvang van kinderen vaak een struikelblok. Met een op maat gesneden vorm van kinderopvang, onder andere door de inzet van eigen werknemers, partners of familieleden en met een vorm van opvang in de thuissituatie bij de ziekte van het kind.

Het Parkeerbedrijf Rotterdam gaat als experiment de bedrijfstijden aanpassen. Op dit moment draait iedere medewerker een standaardrooster, maar velen willen in de avond/nacht of in het weekend werken. Daarnaast heeft het Parkeerbedrijf veel allochtonen in dienst, waardoor een flexibeler opstelling vanuit de werkgeversrol ten aanzien van zaken als feestdagen of verzorging van familie is gewenst. De dienst Gemeentewerken gaat telewerken als experiment invoeren. Gebleken is namelijk dat een dergelijk experiment technisch eenvoudig uitvoerbaar is, maar management en organisatieaspecten moeizamer gaan. Het experiment moet inzicht hierin geven en oplossingen bieden.

De dienst Recreatie Rotterdam zet zich in voor het oprichten van een expertisecentrum Arbeid en Zorg, dat de kennis en ervaring op de Rotterdamse arbeidsmarkt, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven, inventariseert en bundelt. De diergaarde Blijdorp gaat experimenteren met maatwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De diergaarde wil keuzemogelijkheden bieden aan medewerkers in de arbeidsvoorwaarden waardoor de combinatie van zorgtaken en werk wordt vereenvoudigd.

Uit de bij het ministerie ingediende aanvragen is gebleken dat Rotterdam als grote gemeente voorop loopt in het experimenteren met het afstemmen van arbeid en zorg op elkaar.

Deel: ' Verstand honoreert subsidie-aanvraag `arbeid en zorg' R'dam '
Lees ook