expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

MIN SZW:Verkenning emancipatie-ontwikkelingen

Nr. 99/33
9 maart 1999

Staatssecretaris Verstand wil verkenning emancipatie-ontwikkelingen in volgende eeuw

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag met een startconferentie de aftrap gegeven voor een verkenning van de trends voor het emancipatiebeleid in de volgende eeuw. Met deze conferentie die als titel meekreeg .Hoe voorspel(tel)baar is emancipatie in de 21e eeuw?. hoopt de staatssecretaris nieuwe dimensies en onverwachte invalshoeken op het spoor te komen die van belang zijn voor het toekomstig emancipatiebeleid.

Staatssecretaris Verstand schrijft aan de Tweede Kamer dat zij vindt dat een brede discussie met direct betrokkenen over haar visie op het emancipatiebeleid in de toekomst van essentieel belang is. Dit is de invalshoek voor de vormgeving van een traject dat zal leiden tot een meerjarenbeleidsplan dat een vervolg moet worden op het Beleidsplan emancipatie uit 1985.

Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris een aantal wetenschappers gevraagd om de komende maanden verkenningen te schrijven op vijf gebieden die van groot belang zijn voor het emancipatiebeleid. Het betreft de drie .klassieke. terreinen: arbeid, zorg en inkomen; politieke en maatschappelijke besluitvorming en mensenrechten van vrouwen. Daarnaast wil Verstand inventariseren wat de gevolgen zijn van de huidige dagindeling van de samenleving voor het emancipatiebeleid en de opkomst van de informatietechnologie onder meer voor de organisatie van arbeid en zorg.
Ook op deze twee terreinen heeft zij wetenschappers gevraagd een verkenning te schrijven.
De startconferentie vormt de opmaat voor een voorbereidingstraject dat in de zomer zal leiden tot de presentatie van een meerjarennota met verkenningen en trends, risico.s en kansen voor het emancipatieproces in de volgende eeuw. In de nota zal de staatssecretaris een eerste richting aangeven voor het emancipatiebeleid na het jaar 2000.
De meerjarennota zal na de zomer voor advies worden aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad en andere adviesorganen, alsmede aan een breed veld van betrokkenen voor een maatschappelijke discussie over het toekomstig emancipatiebeleid.

De verkenning van de trends voor het emancipatiebeleid in de 21e eeuw en de resultaten van het advies- en discussietraject zijn niet alleen nodig voor de vormgeving van het Nederlands emancipatiebeleid. Staatssecretaris Verstand zal die ook gebruiken ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng bij de follow-up op de
VN-Wereldvrouwenconferentie te Beijing die in juni 2000 in New York zal worden gehouden. Dan zullen de VN-lidstaten stilstaan bij de resultaten van de afspraken die in 1995 in Beijing zijn gemaakt en de stappen die daarop vanaf 2000 zullen moeten volgen.


09 mrt 99 16:59

Deel: ' Verstand wil verkenning emancipatie-ontwikkelingen '
Lees ook