NZi

8 juli 1999

Verstandelijk gehandicapten profiteren van nieuwe woonvorm

Een grotere individuele woonruimte met eigen toilet en douche buiten het terrein van de instelling. Dit kreeg een aantal bewoners van Abrona, locatie Sterrenberg, in het kader van een zorgvernieuwingsexperiment. In 1996 startte Sterrenberg, dat sinds 1 januari 1998 gefuseerd is met de Willem de Jong Stichting tot Abrona, met dit project. Tijdens het experiment werd gekeken of bewoners zelfstandig in de nieuwbouwwijk 't Weer in Vleuten/ De Meern kunnen wonen. Alle niveaus waren in de groep bewoners vertegenwoordigd. Het NZi heeft het project geëvalueerd. De resultaten hiervan staan in de NZi-publicatie 'Wonen in 't Weer'.

Alle bewoners zijn blij met de grotere individuele woonruimte. Ze hebben meer het gevoel dat ze erbij horen. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen. Ook de meeste familieleden zijn tevreden en waarderen de nieuwe vraaggerichte begeleidingsstijl. Niet iedereen profiteert in gelijke mate van dit type woonvorm op deze locatie. Dit is sterk afhankelijk van het niveau van de bewoner. Vooral bewoners van een laag niveau zoeken sneller de gezelligheid van de groep en de begeleiders op. Zij hebben meer moeite zichzelf te vermaken. Bij sommige bewoners van hoger niveau daarentegen, kan de toegenomen privacy omslaan in vereenzaming.

De verkeersveiligheid van de bewoners speelt mee in de geschiktheid van de nieuwe locatie. De 'verkeerveilige' bewoners zijn erg enthousiast. Ze genieten van de grotere persoonlijke vrijheid. Voor 'niet-verkeersveilige' bewoners wordt de bewegingsvrijheid buitenshuis echter beperkter. Op de oude locatie konden ze zich op het terrein vrij bewegen. Ze hadden daar ook allerlei sociale contacten opgebouwd. Op de nieuwe locatie is er niet altijd personeel beschikbaar om de bewoners buiten de woonvorm te vergezellen. Het nadeel van de beperkte bewegingsvrijheid weegt echter niet op tegen het voordeel van de grotere woonruimte. De meeste bewoners willen niet meer terug.

De publicatie 'Wonen in 't Weer' kunt u schriftelijk of per fax bestellen bij de afdeling Verkoop Publicaties NZi, postbus 9697, 3506 GR Utrecht, fax (030) 273 95 60 o.v.v. publicatienummer 199.1251. De publicatie kost f 37,50= (exclusief porto- en administratiekosten).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verstandelijk gehandicapten profiteren van nieuwe woonvorm '
Lees ook