Ingezonden persbericht


Persbericht

Utrecht, 15 oktober 2001
Referentie: F01-19/952/AtH

Verstandige taal!

De Federatie van Ouderverenigingen is verheugd dat verouderde en grievende woorden waarmee mensen met een verstandelijke handicap worden aangeduid, binnenkort niet meer gebruikt zullen worden in officiële documenten. De ouderverenigingen hebben er al jarenlang op aangedrongen dat termen als 'imbecielen', 'idioten' en 'bedlegerigen' verdwijnen, ook uit rapportages en dossiers waarin wordt aangegeven hoeveel zorg individuele personen met een handicap nodig hebben. Helaas komen deze ouderwetse termen zelfs in studieboeken voor werkers in de zorg nog vaak voor.

Mede dankzij de activiteiten van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders en verwanten is de laatste jaren het taalgebruik veranderd. Journalisten gebruiken bijvoorbeeld minder vaak denigrerende termen als 'debielen', 'zwakzinnigen' en 'mongolen' als zij schrijven over mensen met een verstandelijke handicap. Zij gaven aan dat dit komt doordat de direct betrokkenen andere woorden zijn gaan gebruiken.

Er bleven echter klachten binnenkomen over de wijze waarop in officiële documenten over mensen met een verstandelijke handicap wordt geschreven. In beleidsstukken rond budgetverantwoording waarin zorgzwaarte gekoppeld wordt aan financiering van de zorg, staat namelijk nog steeds de achterhaalde indeling als 'imbecielen of idioten'.

Het is dan ook een goede zaak dat minister Borst in antwoord op kamervragen heeft gesteld dat zij begrijpt dat deze termen als grievend worden ervaren en dat zeker bij de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem andere definities zullen worden gebruikt.


_____

Deel: ' Verstandige taal '
Lees ook