Rijks Universiteit Groningen


Verstappen benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is mr. L.C.A. Verstappen benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht. Leon Verstappen verrichtte onderzoek op een breed terrein van het notarieel recht, waarbij hij bovendien verband legt met meer algemene leerstukken van het privaat- recht. Hij beschikt over uitgebreide organisatorische en bestuurlijke erva- ring. Zo was hij onder meer betrokken bij de organisatie en uitbreiding van de vakgroep notarieel recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Verder heeft hij een ruime onderwijs- en praktijkervaring. Leon Verstappen (Meij- el, 1965) studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Nijmegen. Van
1990-1999 was hij docent bij de sectie Notarieel recht van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1996 aan de KU Nijmegen op het proefschrift Rechtsopvolging onder algemene titel. Van 1989-1999 was hij tevens werkzaam als kandidaat- notaris, voornamelijk bij Hekkelman, Terheg- gen & Rieter in Arnhem/Nijmegen. Hij is co-auteur van onder meer het Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding en het Handboek Nieuw Erfrecht. Verstappen is onder andere lid van de Commissie Rechten en Plichten Echtgenoten (incl. huwelijksvermogensrecht) bij het Ministerie van Justitie in Den Haag. Sinds 1990 is hij vaste medewerker op het terrein van het huwelijksvermogensrecht en niet-huwelijkse samenle- vingsvormen van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht en van de WPNR- rubriek Bijdragen van de Stichting tot bevordering der Notariele Weten- schap. Vanaf 1997 is Verstappen redacteur van het Handboek Estateplanning en sinds 1998 redacteur van de Modellen voor de rechtspraktijk.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Verstappen hoogleraar Privaatrecht RUG '
Lees ook