Federatie van Ouderverenigingen

MJAG

5 juni 2002

Versterking decentrale infrastructuur MJA Gehandicaptenzorg

Het bestuur van de CG-Raad en het bestuur van de FvO hebben de voorstellen rond de versterking van de decentrale infrastructuur, zoals ze verwoord zijn in het beslisdocument van april 2002, aanvaard. De beide directies is opgedragen de uitwerking en invoering ter hand te nemen.
Op 31 mei is aan besturen van decentrale organen en (afdelingen van) de lidverenigingen van FvO en CG-Raad een uitnodiging gestuurd voor bijeenkomsten over de uitwerking van de voorstellen. Voor de data verwijzen we naar de betreffende brief en aanmeldingsformulier. Een afschrift is ook aan de regioconsulenten gezonden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Versterking decentrale infrastructuur MJA Gehandicaptenzorg '
Lees ook