Verbond van Verzekeraars

Verstrekkingsplicht financiële bijsluiter door tussenpersoon

Verzekeraars zijn verplicht ervoor te zorgen dat de financiële bijsluiter bij het sluiten van een beleggingsverzekering of een levensverzekering met winstdeling via een tussenpersoon, ook daadwerkelijk door de tussenpersoon aan de klant wordt verstrekt. Deze zogenaamde inspanningsplicht staat beschreven in artikel 5 van de regelgeving voor de financiële bijsluiter. Het Verbond adviseert zijn leden daarom de plicht tot verstrekking van de financiële bijsluiter mee te nemen in de eerstvolgende wijziging van de aanstellingsovereenkomsten met tussenpersonen.

De financiële bijsluiter is per 1 juli verplicht. Vanaf die datum moeten alle aanbieders van financiële producten (waaronder verzekeraars) voor ieder complex product een financiële bijsluiter opstellen, waarin een uitleg wordt gegeven van de risicos die er aan het product kleven. Voor verzekeringsproducten vallen beleggingsverzekeringen onder de definitie van complex product; daarnaast zijn ook levensverzekeringen met winstdeling aangemerkt als complex en dus bijsluiterplichtig. In artikel 5 (Tussenpersonen) van de regelgeving staat dat de verplichting tot het ter beschikking stellen van een financiële bijsluiter tevens geldt voor een financiële onderneming die krachtens overeenkomst wordt vertegenwoordigd door anderen dan haar werknemers.
In de toelichting van de regelgeving wordt vermeld dat de financiële onderneming dit zowel contractueel als feitelijk moet bewerkstelligen.

Aanstellingsovereenkomsten
Voor verzekeraars wordt de verstrekking door tussenpersonen feitelijk vormgegeven door het opnemen van de financiële bijsluiter in de offerteprogrammatuur. Op die manier kan de tussenpersoon altijd vóór of bij het sluiten van het product de financiële bijsluiter uitreiken. Om de verplichting ook contractueel te bewerkstelligen, adviseert het Verbond zijn leden bij de eerstvolgende wijziging van de aanstellingsovereenkomsten een bepaling op te nemen waarin intermediairs worden verplicht de financiële bijsluiter te verstrekken. Omdat de wijzigingen in de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) per 1 april 2002 en de komst van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) op korte termijn ook al aanleiding geven tot het aanpassen van de aanstellingsovereenkomsten, kan de verstrekkingsplicht van de financiële bijsluiter dan meteen worden meegenomen.

Klik hier voor meer informatie over de financiële bijsluiter.

Bondig, mei 2002

Deel: ' Verstrekkingsplicht financiële bijsluiter door tussenpersoon '
Lees ook