MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Vertrek Ina Brouwer als directeur Emancipatiebeleid

Nr. 2000/55
4 april 2000

Vertrek Ina Brouwer als directeur Coördinatie Emancipatiebeleid

Mevrouw mr. I. (Ina) Brouwer vertrekt per 1 juli aanstaande als directeur Coördinatie Emancipatiebeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Brouwer heeft vanaf 1995 leiding gegeven aan de directie Coördinatie Emancipatiebeleid. Daarvoor was zij onder meer lid van de Tweede Kamer en werkte zij als advocaat en lerares economie.

Mevrouw Brouwer heeft te kennen gegeven het een goed moment te vinden voor de beëindiging van haar werkzaamheden, nu de Meerjarennota Emancipatiebeleid is afgerond en het werk van de directie in een nieuwe fase terecht komt.


04 apr 00 14:08

Deel: ' Vertrek Brouwer als directeur Coordinatie Emancipatiebeleid '
Lees ook