Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MINJUST: Vertrekmoratorium Noord Irak

Martin Bruinsma
070 370 6266

4284
07.02.03


De Ministerraad heeft vandaag besloten een vertrekmoratorium in te stellen ten aanzien van Noord-Irak. Het vertrekmoratorium is vooralsnog van kracht voor de duur van één maand.

Gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Irak op dit moment, gezien een eventuele militaire interventie en de discussie in de Veiligheidsraad heeft de Ministerraad tot deze tijdelijke maatregel besloten. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de motie Van Bommel/Halsema, waarin werd verzocht om een vertrekmoratorium in te stellen voor Noord-Irak.

Het vertrekmoratorium is niets anders dan het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers uit Noord-Irak. Dit betekent dat de opvangvoorzieningen niet worden beëindigd. Op 2 februari 2003 waren er 393 uitgeprocedeerde Noord-Irakezen in de vertrekprocedure. Voor dit aantal zal dus het vertrekmoratorium in ieder geval van kracht worden. De komende weken raken er meer Noord-Irakezen uitgeprocedeerd, ook voor hen zal het vetrekmoratorium dan gelden.

Het vertrekmoratorium kan overigens op elk gewenst moment weer worden ingetrokken. Op dat moment is terugkeer naar het land van herkomst direct weer aan de orde.

---

07 feb 03 17:01

Deel: ' Vertrekmoratorium Noord-Irak '
Lees ook