Regering.nl

28 mrt 2003
Vertrouwen in genomen irak-maatregelen stijgt

Tweederde van de Nederlanders kan een of meer maatregelen noemen die de overheid heeft genomen in verband met de oorlog in Irak. Het vertrouwen in de genomen maatregelen is gestegen naar 69%.

Dat blijkt uit de derde 'monitor veiligheidsbeleving Irak' die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek wordt wekelijks uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. De uitkomsten uit de derde monitor zijn gebaseerd op onderzoek in de periode van 19 tot en met 24 maart.

Het aantal mensen dat (tamelijk) grote gevolgen verwacht voor Nederland is over de hele linie gedaald. 65% van de mensen verwacht gevolgen voor de economie. Dat wastwee weken geleden nog 83%.

Betrokkenheid en vertrouwen
In de eerste week van de militaire acties tegen Irak is de betrokkenheid van de bevolking bij het conflict gestegen naar 78%. Het percentage mensen dat zegt dat de oorlog 'ver van mij af staat' is gedaald naar 22%.

Het vertrouwen in de daadkracht van de overheid is gestegen naar 51% en het vertrouwen in de genomen veiligheidsmaatregelen is toegenomen van 57% tot 69% .De kennis over de genomen maatregelen is gestegen van 46 naar 67%.

Bron:
Derde monitor veiligheidsbeleving Irak
(zie document onderaan de pagina)

Zoekwoorden:

Deel: ' Vertrouwen in genomen Irak-maatregelen stijgt '
Lees ook